Rahvaalgatus.ee platvormil on 2023. aastal erinevatele kollektiivsetele pöördumistele antud juba rohkem e-hääli (313 868, 14.12.2023 seisuga)) kui kevadistel Riigikogu valimistel (312 182). Erinevatel eesmärkidel tehtavad pöördumised on saanud ühiskonnas juurdunud viisiks poliitilisi otsuseid ja arutelusi mõjutada.

Rahvaalgatus.ee on turvaline osaluskeskkond, mis seda võimalust pakub ja ka valimiste vahelisel ajal. Mühinal kasvav algatuste ja digiallkirjade kasv on murdnud müüdi, et eestlased on passiivne rahvas. Eesti inimesed soovivad ühiskondlikel teemadel kaasa rääkida,” selgitas Eesti Koostöö Kogu ekspert Maarja-Leena Saar.

Rahvaalgatus.ee täidab olulist rolli ühiskondliku ventiilina, olles ainuke digitaalne osaluskanal kodaniku, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse vahel.

“Näeme, kui suur on inimeste hulk, kes koonduvad ühiskonnas aktuaalsete valupunktide taha, nendest algatustest ei saa meedia ega tipp-poliitikud mööda vaadata. Algselt pigem reaktsioonina poolt ja vastu algatused muudavad tasakaalu ja poliitikud hakkavad algatustes välja toodud ideid edasi arendama,” rääkis Rahvaalgatus.ee kollektiivsete pöördumiste mõjust Maarja-Leena Saar.

Tõusutrendi näitavad algatuste kasv, mis viitavad sisulistele probleemidele ja pakuvad lahendusena uusi ideid. Nii muutub portaal omamoodi aruteluplatvormiks, kus inimeste poolt tõstatuvad ideed, mida hakatakse koos riigiga arutama. Omaette tähelepanu all on olnud maakoolid, mille kaotamine valmistab kohalikele elanikele suurt pahameelt, kelle arvamust või häält muidu kuulda poleks.

“Samamoodi kasutatakse platvormi ka meeleavaldusena, mis on demokraatlikule ühiskonnale omane nähtus. Rahvaalgatus.ee kaudu saavad osaleda avalikus debatis ka need, kes muidu jääksid kõrvalseisjaks. Meie inimestele meeldib meelt avaldada rahumeelselt, digikanalite kaudu,” lisas Eesti Koostöö ekspert Maarja-Leena Saar.

 1. aasta kümme enim allkirju saanud algatust Rahvaalgatus.ee osalusportaalis:
  Petitsioon automaksu kehtestamise vastu – 65 565 allkirja
  Nõuame Kaja Kallase tagasiastumist – 27 681 allkirja
  Kaja Kallas peab tagasi astuma – 26 731+ (allkirjade kogumine veel käib)
  Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht – 23 748 allkirja
  Jätta abielu määratlus muutmata – 20 795 allkirja
  Lõpetame kanade puurispidamise Eestis – 16 185 allkirja
  Iga laps on oluline – 13 060 allkirja
  Keelame koerte ketis pidamise – 11 281 allkirja
  Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil – 6693 allkirja
  Ei WHO sunnimeetmete rakendamisele – 6234 allkirja

Hea näitena toome eraldi välja algatused nagu: “Toetan Mõniste Kooli jätkamist lasteaia ja 9-klassilise põhikoolina Kuutsi külas” ja “Palume teil toetada Lohusuu põhikooli jätkamist“. Algatused taotlesid erinevate koolide püsimist ning kogusid kollektiivselt üle 2000 allkirja.

Märkimist väärib see, et nii Rõuge kui ka Mustvee vallad otsustasid kohtuda algatajatega ning saadud info põhjal peatada või edasi lükata haridusvõrgu ümberkorraldused. Rõuge vald lubas küll tulevikus ümberkorraldustega edasi minna, kuid anda avatud valitsemise põhimõtete kohaselt võimaluse ka huvigruppidel kaasa rääkida ja otsustusprotsessis osaleda.