2024. aasta on juba hoo sisse saanud. Kergitame kaant, mille suunas liigume ja mida aasta jooksul ära tahame teha. On ambitsioonikaid eesmärke ja väiksemaid mõtteid, aga põhiline on teha seda kõike hingega, ennast ja kolleege hoidvalt ning olla kasulik meie riigile ja kogukondadele.

Eesti Koostöö Kogu 2024. aasta põhieesmärgid:

  1. Eesti inimarengu aruande 2026 sisulise töö käivitamine.
  2. Eesti Koostöö Kogu ja Sitra ühise võrdleva raporti väljaandmine ja selle järelduste ning ettepanekute levitamine. 
  3. Töö kollektiivsete pöördumiste ja nende menetluse kvaliteediga.
  4. Noorte demokraatisuunale jätkusuutliku rahastuse leidmine.
  5. Dialoogi programmile uue väljundi ja tellija leidmine. 
  6. Eesti Koostöö Kogu tegevuse mõju süsteemsem kaardistamine, esimese mõju- ning tegevusaruande väljaandmine ja lisaressursside leidmine sihtasutuse jätkusuutlikuks arenguks. 

Tutvu Eesti Koostöö Kogu tegevuskavaga 2024 siit.

Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi asutatud mõttekoda, mis seirab ühiskonna arengut mõjutavaid teemasid ning arendab kodanikuühiskonda, avatud valitsemist ja osalusdemokraatiat.