31. jaanuaril 2024 kogunesid meie arenguprogrammis “Dialoog kogukonnaga” osalejad viimast korda. Kose vallas, Viskla küla keskuses võtsime kokku oktoobris alanud teekonna, mõtestasime õpitut, jagasime väärtuslikke esimesi kogemusi ja õppetunde praktikast ja muidugi tähistasime. Esimeses lennus osalesid 10 ärgast kohaliku juhtimistasandi inimest, kokku 9 üheksast omavalitsusest: Kose vald, Kehtna vald, Lääne-Nigula vald, Räpina vald, Rapla vald, Viimsi vald, Jõelähtme vald, Väike-Maarja vald.
Olgu need mikromuutused või suured sammud, on kõige tähtsam, et seda soovitakse teha. Tänaseks on peaaegu kõik saanud kogemuse võrra rikkamaks ka päriselus ning katsetanud läheneda veidi teisiti, tuues tavapärasesse info edastusse või arutelu praktikasse dialoogi elemente. Programmi jooksul oleme pulkadeks võtnud dialoogi sügavama tähenduse ja selle põhimõtted. Saanud teadlikumaks, kuidas rohkem kogukondi kuulata ja mis kasu see omavalitsusele toob ning avandanud ja praktiseerinud dialoogi ellu viimist turvalises õpigrupis.
Miks meil on vaja taolisi programme? “Oskus mõtestatult kaasata ja luua häid aruteluruume suurendab ära kuulamist, seotust, võimaldab kerkida uutel vaatenurkadel ja koostööl. Rahumeelsema arutelukultuuri soodustamine ja suurem osapooltevaheline dialoog loob vaimselt tugevamat ühiskonda ja paremat elukeskkonda. Arenguprogrammist, selle raames toimunud kohalike dialoogide ja dialoogidest osavõtnud inimeste kogemustest teeme kokkuvõtted veebruaris,” selgitas Eesti Koostöö Kogu juht Kairi Tilga.
Arenguprogramm on osa Siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist, mille on välja töötanud ja viivad ellu Eesti Rahvaülikoolide Liit ja Maakondlikud Arenduskeskused koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendiga.
Programmi kohta loe siit: https://kogu.ee/dialoog-kogukonnaga/