Eesti Koostöö Kogu ja Soome Innovatsioonifond Sitra koostöös valminud raportis antakse esmakordne võrdlev ülevaade kahe riigi kollektiivsete pöördumiste arengutest viimase kümne aasta jooksul. 

Kollektiivsed pöördumised on olnud murranguline demokraatlik uuendus nii Soomes kui ka Eestis, mis on mõlemas riigis suurendanud kodanike ja poliitikakujundajate teadlikkust sellest, et üksikisikud saavad ja peaksid osalema poliitilises otsustusprotsessis ka valimistevahelisel ajal. 

Andmete, uuringute ning asjaomaste asutuste ja väliste vaatlejate ekspertarvamuste põhjal koostatud esmakordse võrdleva ülevaate põhijäreldus on: nii Eestis kui ka Soomes on kollektiivsetest pöördumistest saanud selgelt välja kujunenud avalikkuse poliitikas osalemise mehhanism, mida kodanikud regulaarselt kasutavad, et tuua oma ideid ja muresid parlamendi päevakorda ning tõstatada avalikkuses mitmesuguseid teemasid. Taolised tõhusad osalusmehhanismid aitavad võidelda demokraatia nõrgenemise ja polariseerumise suurenemise negatiivsete suundumustega.  

AUTORID:
Eesti: Maarja-Leena Saar (Eesti Koostöö Kogu) ja Maarja Olesk (Balti Uuringute Instituut)
Soome: Onni Pekonen (Sitra) ja Henna Hiilamo (Sitra)

TÄISMAHUS RAPORT
(inglise keeles): Citizens´ initiatives in Finland and Estonia. The journey so far (Sitra, 2024)
RAPORTI SISSEJUHATUS, KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED (eesti keeles): Kollektiivsed pöördumised Soomes ja Eestis
VÕRDLEVA ÜLEVAATE FAKTILEHT (eesti keeles): Faktileht – Soome ja Eesti võrdlus

*

RAPORTI TUTVUSTUS toimub 10. aprillil Riigikogu konverentsisaalis sündmuse „10 aastat kollektiivsete pöördumiste õigust Eestis“ raames. Täpsemalt siit

HUVI KORRAL KÜSI LISA: Maarja-Leena Saar, ekspert maarjaleena@kogu.ee