Dialoogihoidja roll erineb märgatavalt minu senisest juhtimiskogemusest. Ma pean dialoogiformaati väga heaks just suuremaid inimeste gruppe hõlmavate küsimuste lahendamisel. Dialoog kogukonnaga võtab osaliselt kindlasti pingeid maha.“ Need on ühe “Dialoog kogukonnaga” arenguprogrammis osalenud vallaametniku sõnad pärast arutelu läbiviimist kogukonnas dialoogi meetodil.

Eelmise aasta oktoobrist selle aasta jaanuarini õppisid 10 ärgast kohaliku juhtimistasandi inimest, mis vahet on vestlusel ja dialoogil, kuidas olla parem kogukonna kuulaja ja kuidas ikkagi dialoogi meetodil aruteluringi korraldada. Esimeses lennus osalesid: Margit Eerik Kose vald, Seily Sõgel-Raid Kehtna vald, Kadi Paaliste Lääne-Nigula valdvald, Marge Trumsi Räpina vald, Rain Terras Rapla vald, Toomas Nael Rapla vald, Maiu Plumer Viimsi vald, Laura Ruul Jõelähtme vald, Indrek Kesküla Väike-Maarja vald, Riina Haljasoks Tapa vald.

Dialoog kogukonnaga“ on kohalikele omavalitsustele loodud arenguprogramm, mis annab oskused dialoogiliste vestlusringide korraldamiseks, et seeläbi soodustada kohalikul tasandil avatud ning kogukonnast lähtuvat valitsemist. Programm on osa Siseministeeriumi strateegilise partneri poolt läbiviidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ programmist. Strateegilise partnerina töötasid tegevused välja ja viivad ellu Eesti Rahvaülikoolide Liit ja Maakondlikud Arenduskeskused koostöös Tartu Ülikooli Tartu ühiskonnateaduste instituudi, Eesti Koostöö Kogu ja Toimevõimendiga.
Pikemaid lugusid, mida osalejad koolituspäevadel kogesid ja oma töös edaspidi silmas peavad saab lugeda kokkuvõttest siit: https://bit.ly/3VINHvI
Kui tekkis huvi hea aruteluruumi loomise vastu, leiad Eesti Koostöö Kogu juhendi siit: https://bit.ly/3PHQXDF