Eesti Koostöö Kogu nõukogu valis 2026. aastal ilmuva Eesti inimarengu aruande (EIA) peatoimetajaks Tartu Ülikooli kaasprofessori ja Arenguseire Keskuse eksperdi Eneli Kindsiko.

Kahe aasta pärast valmiv ja järjekorras üheteistkümnes inimarengu aruanne keskendub seekord haridusele, püüdes vaadata tänast haridussüsteemi tulevikuperspektiivist ja küsides: kuidas haridus meie ühiskonnast vastu peegeldub ja kas peegeldus annab meile tulevikuks piisavalt kindlust?  

 Inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kindsiko sõnul on tänane ühiskond eilne klassiruum ja tänane klassiruum tuleviku ühiskond. „Inimarengu aruande autorid, kes kõik on erinevate valdkondade eksperdid, vaatavad haridust igaüks oma tegevusala vaatevinklist ja küsivad, kas tänane klassiruum oskab ühiskonna vajadustega arvestada ja noori ühiskonna väljakutseteks ette valmistada,“ rääkis Kindsiko. „Üks peamisi oskusi, mida kiiresti muutuvas maailmas järjest rohkem vaja läheb ja klassiruumis jätkuvalt hoida tuleb, on uudishimu. Kõik muu on õpitav.“

Kindsiko sõnul on Eesti haridus küll teadmiste poolest tipus, kuid meie õpilased ja õpetajad stressis ning süsteem ülekoormatud. „Selleks, et vastata muutuva ühiskonna ootustele, peab kogu süsteemis tegema tervisliku lahutamistehte ja midagi hariduse õlgadelt ära võtma. Peame tõsiselt endalt küsima: milliseid teadmisi ja oskusi kaasaegne kool peab õpetama? Mida vajab tuleviku Eesti,“ rääkis Kindsiko.

 2026. aastal ilmuva inimarengu aruande peatükkide teemad ja toimetajad on:
1. Hariduse ees seisvad väljakutsed (Maaja Vadi, TÜ)
2. Haridus ja poliitika (Mihkel Solvak, TÜ)
3. Haridus ja majandus (Kaire Põder, EBS)
4. Haridus ja segregatsioon (Tiit Tammaru, TÜ)
5. Haridus ja tehnoloogia (Birgy Lorenz ja Kaido Kikkas, TalTech)
6. Haridus ja kestlikkus (Bianka Plüschke-Altof, TLÜ ja TÜ; Monika Suškevics, EMÜ)
7. Haridus ja õigussüsteem (Rajar Miller, Pärnu Maakohus)
8. Tulevikustsenaariumid: Eesti aastal 2050 (Eneli Kindsiko, TÜ)

Kokku panustab aruande valmimisse ligi 60 teadlast ja eksperti viiest Eesti ülikoolist ning ligi kahekümnsest organisatsioonist. Aruannet rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Eneli Kindsiko on Tartu Ülikooli kaasprofessor. Ka tema varasemad uurimusteemad on keskendunud haridusele ja teadusele, uurides akadeemilise tööturu toimimist ja akadeemilise järelkasvu väljakutseid. Samuti on ta juhtinud Arenguseire Keskuses õpetajate järelkasvu tuleviku uurimissuunda.

Eesti inimarengu aruanne ilmub alates 1995. aastast, 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu. Eesti inimarengu aruande teemafookuse püstitab Eesti Koostöö Kogu nõukogu ning väljaande patroon on Eesti Vabariigi president Alar Karis. Aruanne ilmub raportina iga kahe aasta tagant, koondades Eesti tunnustatud teadlaste koostatud andmestikku ja kirjeldusi Eesti sotsiaalmajandusliku arengu kohta.