Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi osaleb täna Tartu Ülikooli raamatukogus toimuval seminaril „Teadus kõigile: kuidas muudab ühiskond teadust paremaks?”. Seminaril räägitakse nii raamatukogude rollist kodanikuteaduse edendamisel kui ka avalikkuse kaasamisest õppe- ja teadustöö rikastamisel.   
Ettekandes „Kas raamatukogu päästab demokraatia?“ avab Kairi Tilga laiemalt raamatukogude rolli kaasaja ja dialoogi loojana. Demokraatia üleilmses languses toimib nii mõneski kohas maailmas see kogukonnale lähedal olev, vabadusi, ligipääsetavust ja avatust sümboliseeriv väärtusruum demokraatia eesliinina. Kas ka meie raamatukogudes? Muu hulgas tutvustatakse avalikkuse teadustöösse kaasamise kogemusi nii Eesti kui ka Euroopa ülikoolide näitel ning arutletakse, kuidas saaksid ülikoolid ja raamatukogud teadusprojektides tavakodanikega rohkem koostööd teha.
Sündmuseinfo:
https://utlib.ut.ee/sundmused/teadus-koigile-kuidas-muudab-uhiskond-teadust-paremaks
Üritust salvestatakse ja seda saab hiljem järelvaadata Tartu Ülikooli digitaalarhiivis DSpace.