Riigikogu lõpetas kevadised korralised istungid ja oma viimasel istungil anti ka ülevaade, mis neile saadetud rahvaalgatustest saanud on

Riigikogu XV koosseisu III istungjärgul (08.01.2024-13.06.2024) lõpetati menetlus 16 kollektiivse pöördumisega ja üks algatus on veel arutluse all. Kõik  17 algatust edastati Riigikogule Rahvaalgatus.ee kaudu. Need jagunesid Põhiseaduskomisjoni (5), Rahanduskomisjoni (3), Sotsiaalkomisjoni (2), Keskkonnakomisjoni (2), Maaelukomisjoni (2), Euroopa Liidu asjade komisjoni (1), Kultuurikomisjoni (1) ja Majanduskomisjoni (1) vahel.

Menetlus on lõpetatud pöördumiste osas, mis käsitlevad näiteks kaitsealade kaitset, usundiõpetust, kanade puurispidamist ja loomade kohta poeletil. Ainus sel aastal menetlusse antud pöördumine, mille osas arutelu komisjonis jätkub, puudutab Saesaare paisjärve.

“Tihedas koostöös Riigikoguga oleme tööd teinud selle nimel, et algatuste menetluse protsess oleks läbipaistev ja sisuline. Hoiame tegemistel silma peal ka tulevikus, et inimestel oleks võimalik proaktiivselt riigivalitsemisse kaasuda,” sõnas Eesti Koostöö Kogu ekspert Karl-Hendrik Pallo.

Riigikokku jõudis nende algatuste kaudu 146 876 digiallkirja. Komisjonides algatati 0 eelnõud, 0 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, korraldati 1 avalik istung, 4 ettepanekut edastati pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks, 1 ettepanek edastati Vabariigi Valitsusele, 9 ettepanekut lükati tagasi ja 1 probleem otsustati lahendada muul viisil.