Eesti Koostöö Kogu

Oleme Vabariigi Presidendi asutatud mõttekoda (2007), mis seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid, töötab koostöös valitsusväliste organisatsioonidega välja poliitikasoovitusi ning kodanikuühiskonda edasiviivaid algatusi, edendab osalusdemokraatiat ja avatud valitsemist.

Hetkel toimub:

Eesti Koostöö Kogu

Oleme Vabariigi Presidendi asutatud mõttekoda (2007), mis seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid, töötab koostöös valitsusväliste organisatsioonidega välja poliitikasoovitusi ning kodanikuühiskonda edasiviivaid algatusi, edendab osalusdemokraatiat ja avatud valitsemist.

Hetkel toimub:

Auhinnad

The Innovation
In Politics Awards 2023

Nominent parima demokraatia tehnoloogia kategoorias

Eesti avaandmete valdkonna
silmapaistev panustaja 2023

Parim avaandmete taaskasutaja

Tegevused

Kollektiivsed pöördumised

Rahvaalgatus.ee on digitaalne suhtluskanal kodaniku, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse vahel, mis võimaldab inimestel mugavalt realiseerida kollektiivsete pöördumiste õigust, muutes poliitilised otsustusprotsessid läbipaistvamaks ning dialoogi avatumaks. Silmapaistev e-demokraatia edulugu on suurendanud Eesti inimeste kaasa rääkimist riigi ja kohaliku elu küsimustes ka valimiste vahelisel ajal ning lihvinud ettepanekute tegemise kollektiivseid oskusi.

 

Arutelukultuur

Parem arutelukultuur ja suurem osapooltevaheline dialoog loob vaimselt tugevamat ühiskonda, paremat elukeskkonda ja tugevdab demokraatiat. Eesti Koostöö Kogu eesmärk on suurendada avaliku sektori dialoogi- ja konfliktilahendusoskusi ja panustada selleteemalisse kodanikuharidusse. 

Teaduspõhine poliitika kujundamine

Eesti inimarengu aruanne (EIA) on iga kahe aasta tagant ilmuv ainulaadne kogumik, mis koondab Eesti tunnustatud teadlaste poolt koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-majanduslikust arengust. Eesti inimarengu aruanne on teaduspõhine peegeldus Eesti tegelikkusest ja arenguvalikutest, mida saavad oma tegevuses aluseks võtta otsustajad nii poliitikas, majanduses kui ka muudes valdkondades.

Uudised

Muutus algab koostööst!

Tõstatame koos oma koostöövõrgustiku ja strateegiliste partneritega ühiskonda pikaajaliselt mõjutavaid teemasid ja edendame muutuste käivitamiseks valdkondadeülest koostööd.

Eesti Koostöö Kogu

Kontakt

Juriidiline aadress:

SA Eesti Koostöö Kogu
Toom-Kooli 17, Tallinn
info@kogu.ee
Registrikood: 90007081

 

Kairi Tilga

Juhataja

Karl-Hendrik Pallo

Ekspert

 

Maarja-Leena Saar

Ekspert

Heldi Ruiso

Ekspert

 

Maiko Koort

IT- tugi

Andri Möll

Rahvaalgatus.ee IT-tugi

Kaspar Ehlvest

Graafiline disainer

Egle Aruvald

Raamatupidaja