Kuidas suurendada ühiskonnas üksteise kuulamist ja koostööd?

Eesti Koostöö Kogu palvel vaatas professor Marju Lauristin läbi 25 aasta Eesti inimarengu aruanded (1995-2020). Professor sõnab, et aruannetes on üks märksõna, mis kordub aastast aastasse ja mis on ühtlasi ka meie suurimaks inimarengu piduriks. See on puudulik koostöövõime Eesti ühiskonnas.

Eesti Koostöö Kogu kogubki oma 15. sünnipäeva raames headelt partneritelt ja kaasamõtlejatelt uuenduslikke ning edasiviivaid ettepanekuid ja ideid erinevatest lahendustest, mis suurendavad inimeste kaasamist nii riigi kui kohalikku ellu, parandavad koostööoskusi ja omavahelist dialoogi.

Peagi näed erinevaid ettepanekuid ja ideid siin, Eesti Koostöö Kogu 15 sünnipäevalehel.