Pension 2050 (2014-2017) - fookusarutelud

Fookusarutelu: vanemaealiste hõive tõstmine

18. aprill 2016 toimus Koostöö Kogus Pension 2050 esimene fookusarutelu vanemaealiste hõive tõstmisest. Fookusarutelul otsiti vastust küsimusele, kuidas tagada nüüd ja edaspidi, et inimesed oleksid tööturul kauem aktiivsed.

Loe edasi siit.

Fookusarutelu: isikliku vastutuse suurendamisest pensionivara kogumisel

20. mail toimus Pension 2050 teine fookusarutelu, mille eesmärgiks oli leida Eesti jaoks sobivaid võimalikke lahendusi isikliku vastutuse suurendamiseks pensionivara kogumisel.

Loe edasi siit.

Fookusarutelu: elukestva õppe arendamine

30. juunil 2016 toimus Eesti Koostöö Kogus Pension 2050 kolmas fookusarutelu elukestva õppe arendamisest. Fookusarutelul otsiti vastust küsimusele, kuidas tagada, et elukestvas õppes osalemine on ühtlaselt kõrge kõikide vanuserühmade puhul?

Loe edasi siit.