Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 - info

Peatoimetaja: Helen Sooväli-Sepping
Retsensent: Mikko Lagerspetz
Koordinaator ja assistent: Anni Müüripeal
Keelekorrektuur: Hille Saluäär (Refiner Translations)
Viidete korrektuur: Anu Printsmann ja Refiner Translations
Kujundus: Disainikorp
Illustratsioonid: Karel Korp
Fotod: Annika Haas, Kaupo Kalda

Digitaalne aruanne: Taavet Kutsar, Maarja-Leena Saar
Digitaalse aruande lähtekood saadaval: https://github.com/Demokraatialabor/EIA_2019
Laadi alla aruande trükiversioon.

Aruande trükkimiseks kasutatud paberipuit on saadud jätkusuutlikult majandatud metsast.

Trükk: AS Printon
Väljaandja: SA Eesti Koostöö Kogu
Autoriõigused: autorid ja SA Eesti Koostöö Kogu, 2020

Eesti inimarengu aruanne on ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu.