Võrgustiku liikmesus

Eesti Koostöö Kogu koostöövõrgustik koosneb Eestis registreeritud valitsusvälistest organisatsioonidest või avalik-õiguslikest asutustest, mis jagavad sihtasutuse põhikirjas ja sisulistes programmdokumentides sõnastatud eesmärke ja väärtusi.

Võrgustiku osalised on heaks kiitnud Koostöö Kogu nõukogu.

Eesti Koostöö Kogu korraldab vähemalt kord aastas kõigile koostöövõrgustikus osalejatele teabepäeva, mil tutvustatakse sihtasutuse tegevust ja eelarvet. Igapäevaselt toimib koostöö temaatilistes rühmades (näiteks Pension 2050 programmi või e-demokraatia teemal). Koostöö Kogu teavitab võrgustiku liikmeid regulaarsete uudiskirjadega.

Koostöövõrgustiku koosolekud leiavad aset ka juhul, kui

a) on vaja valida esindaja(d) sihtasutuse nõukogusse;
b) valmib võrgustiku ehk Harta osaliste ettepanek valitsusele, parlamendile või mõnele teisele riikliku võimutasandi asutusele;
c) muudetakse või uuendatakse Eesti Koostöö Kogu strateegiat ehk Hartat (kord kolme aasta järel, järgmine kord 2020. aastal).