Kogukondliku tegutsemise koosmõtlemisüritus

16. aprillil 2014 kohtusid Eesti Koostöö Kogu ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituudi ja Linnalabori poolt kokku kutsutud mõtlejad Koplis, Kamahouse kobarärikeskkonnas, et  arutada valminud uuenduslikke lahendusvariante.

Eelnevalt oli Eesti Koostöö Kogu kutsunud Linnalaborit kaasa mõtlema Eesti võimalustele tulevikuväljakutsetega hakkamasaamiseks. Kuidas pidada riiki olukorras, kus maksumaksjate arv väheneb, rahvastik vananeb, ent ootused elukvaliteedile suurenevad? Tänase riigi ülesehituse ja ülesannete juures on kokkuhoiul oma piirid ees. Linnalabor aitab aga mõelda piiridest väljapoole, “kastist välja” nagu öeldakse. Kas tänane tööjaotus on parim võimalikest? Või saaks keskvalitsuse, omavalitsuste, kogukonna ja üksikisiku vastutuse ja ülesannete ümberjagamisega ühiselu paremini korraldada?

Linnalabor vaatles ruumiidee (projekti tutvustus Linnalabori veebilehel ja Ruumiidee lehel)  projektis kaht teemat, mis läbivad kõiki eluvaldkondi – need on ruum ja kogukond.

Mõtlemisüritust saab järele vaadata järgnevatest videotest.

 

Video – 1. osa – sissejuhatus

Video – 2. osa – arutelud laudades

Video – 3. osa – ühisarutelu