Seminar „Riigipidamisest sotsiaalreformideni“

Seminaril võeti kokku Riigipidamise kava programmi kolmeaastane töö, tutvustati sotsiaalreformide teemalisi plaane, 2016. aasta alguses valmivat rahvaalgatusveebi ning pooleteise aasta pärast ilmuva Eesti inimarengu aruande fookust.

Seminar toimus 12. jaanuaril 2016 kell 13.30-17.00 kinos Sõprus, Tallinnas.

 

Seminari kava

 

  • Tervitus ja sissejuhatus – Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk
  • Avasõnad – Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves
  • Uuenev avalik haldus. Mida ja kuidas on Riigipidamise kava ettepanekutest ellu viidud? – Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige Raivo Vare ja programmijuht Külli Taro; välispilguga hindab Rainer Nõlvak
  • Sotsiaalpartnerluse programm. Milline on pensioni eesmärk ja roll 21. sajandi töösuhetes? – Eesti Koostöö Kogu nõukogu esindaja ja programmijuht Liisi Uder
  • Rahvaalgatusveeb. Samm edasi arutleva demokraatia suunas – Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk
  • Eesti inimarengu aruanne muutuste tuules. Üleilmne eestlus – Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk
    Vaata seminari ettekande slaide siit.

Seminaril räägiti…

 

Aasta tagasi avalikustas Eesti Koostöö Kogu Riigipidamise kava ettepanekud viies valdkonnas:  arutlev demokraatia, kohalik omavalitsus, riigihaldus, valitsus ja parlament. Nüüdseks on käivitunud haldusreformi nime all kohalike omavalitsuste ühendamine, valitsus plaanib vähendada riigipalgalisi, teha riigiauditi, peatada seaduste ületootmine ning alustatud on nullbürokraatia initsiatiiviga.

Kas need on sammud, mis kahaneva rahvaarvu ja madala rahvastikutiheduse oludes Eestile edu tagavad?

Seminaril rääkis Külli Taro, mis on aastaga muutunud ja mis vajab veel tagant tõukamist, et Eesti saaks hiilata jõukohase, nobeda ja targa riigihaldusega.

Tutvu Riigipidamise kava ettepanekute ja hinnanguga olukorrale 2015. aasta lõpuks.


Sotsiaalpartnerlusprogramm on Koostöö Kogu järgmise kahe aasta prioriteet, sest nii nagu Riigipidamise kava puhul, tuleb teada, millist sotsiaalsüsteemi, ennekõike pensionisüsteemi, suudame kahaneva tööealise rahvaarvuga riigis ülal pidada.

Pensionisüsteemi kujundamisel ei piisa pelgalt pensioniea tõstmisest või pensioniindeksi arvutamisest. Kokku peab leppima, milline on pensioni eesmärk ja roll 21. sajandi töösuhetes. 

Programmijuht Liisi Uder andis ülevaate programmi lähtekohtadest ja eesmärkidest.


2016. aasta veebruaris valmiv rahvaalgatusveeb võimaldab Riigikogule kollektiivseid pöördumisi koostada ja digiallkirjastatult esitada. Vastav õigus tekkis Rahvakogu protsessi tulemusel 2014. aastal ning seni on parlamendi komisjonid arutanud 11 kollektiivset pöördumist.

Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk selgitas, kuidas tulevane rahvaalgatusveeb aitab kaasa arutluskultuuri, ühisloome ja heade algatuste levikule Eestis.


Järgmine Eesti inimarengu aruanne keskendub üleilmsele eestlusele ning uurib avatud rahvusluse võimalikkust Eestis. 2017. aasta kevadel ilmuva Eesti inimarengu aruande sisustavad sotsiaalteadlased, hetkel ongi käimas peatoimetajakandidaatide kavandite konkurss. Koostöö Kogu annab Eesti inimarengu aruannet välja alates 2006. aastast. Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk heitis valgust inimarengu aruande koostamise protsessile.