Tegevus

Kompetentsuskeskus Eesti Koostöö Kogu seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid. Koostöös partneritega töötab Koostöö Kogu välja ettepanekuid ja poliitikasoovitusi, käivitab algatusi ning veab olulistel teemadel avalikku arutelu.

Koostöö Kogu tegevus lähtub koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide ja strateegiliste partneritega iga kolme aasta järel koostatavast strateegiast (Hartast), mis sõnastab seiratavad ja analüüsitavad valdkonnad ja teemad. 2017. aasta lõpus vastu võetud Harta 2018-2020 järgi tegeleb Koostöö Kogu demokraatia arendamisega digiajastule kohaselt, keskendudes avaliku ruumi temaatikale.

 

Digiajastu demokraatiale läheneb Koostöö Kogu järgmiste tegevuste kaudu:

  • põimime rahvaalgatusveebi kui arutelu- ja koosloome-tööriista ühiskondlike protsesside ja algatustega, näiteks Arvamusfestivali aruteludega;
  • anname välja demokraatia ja avaliku ruumi teemalise inimarengu aruande, mille sisustavad Eesti parimad teadlased;
  • käivitame avaliku ruumi koosloome-programmi, et seostada käimasolevaid avaliku ruumi protsesse Eesti pikaajaliste eesmärkidega ja aidata kaasa ühiskondlike kokkulepete elluviimisele ja mõjususele;
  • nõustame Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid strateegilisi protsesse arvestama elluviimise ja mõjususega kohe algusest peale, samuti tagama kaasaegsed osalusvõimalused;
  • loome avalikule sektorile prototüüp-lahendusi ühiskondlike kokkulepete (strateegiad, arengu- ja tegevuskavad, rahvaalgatused) elluviimise jälgimiseks ja mõjususe hindamiseks;
  • loome tööriistu, millega hinnata Koostöö Kogu enda tegevuste järjepidevust ja mõju: näiteks inimarengu aruande järeldused ja   rahvaalgatuste järjehoidjad.

 

 

Varasematel aastatel on Koostöö Kogu keskendunud sellistele strateegilistele teemadele nagu riigipidamine ja riigireformi poliitikasoovitused (riigipidamise kava kolmeaastane programm), tuleviku eakus ja pensionisüsteemi uuendamise poliitikasoovituste väljatöötamine (uue eakuse visioon 2050 ja uue eakuse rahvakogu kaheaastase programmi Pension 2050 osana).

Alates 2016. aastast haldab Koostöö Kogu parlamendile mõeldud kollektiivsete pöördumiste digitaristut rahvaalgatus.ee. See osalusveeb sündis jätkuna 2013. aasta Rahvakogust tekkinud nn 1000 allkirja õigusele ning tänu Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemisele.

Alates 2006. aastast annab Koostöö Kogu välja ÜRO metoodikale rajanevat Eesti inimarengu aruannet, mis on aastate jooksul muutunud oodatud sündmuseks nii konkreetse teema mõtestajana kui ka teadussiirde võimaldajana. Viimase, 2017. aasta keskel ilmunud ja professor Tiit Tammaru peatoimetatud aruande “Eesti rändeajastul” järelduste tuules on näiteks vabakonna algatusel käivitunud osalusarutelud “Kuidas me kestame?”.

Veel varasematel aastatel on Koostöö Kogu aidanud koostada Eesti elukestva õppe strateegiat aastateks 2014-2020 (koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridusfoorumiga); kontseptualiseerinud inimvara temaatikat ning tegelenud rahvusvähemuste küsimusega. Loe rohkem sellest kokkuvõttest.