Eesti inimarengu aruanne 2009

eia2009_250x358

(peatoimetaja Marju Lauristin, peatükkide toimetajad I Ain Aaviksoo, II Kaja Peterson, III Rivo Noorkõiv, IV Rein Vöörmann, V Veronika Kalmus, VII Erik Terk)

Lae alla siit >> (PDF formaadis)

Eesti inimarengu aruanne (EIA) on ainulaadne raport, mis koondab Eesti tunnustatuimate teadlaste poolt koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi majanduslikust ja sotsiaalsest arengust. EIA on tõetruu peegeldus Eesti tegelikkusest, mida saavad oma tegevuses aluseks võtta otsusetegijad nii poliitikas kui majanduses.

EIA metoodika põhineb rahvusvahelisel standardil – inimarengu aruannetel (Human Development Reports), mida alates 1990. aastast annab välja ÜRO Arenguprogramm (UNDP). Võttes arvesse paljusid näitajaid, reastatakse igal aastal maailma riigid inimarengu indeksi alusel, mis aitab võrrelda inimeste reaalset elukvaliteeti erinevates riikides.

Eesti Koostöö Kogu on EIA väljaandja alates 2006. aastast.