Eesti inimarengu aruanne 2012/2013

EIA_esileht2

Ilmus Eesti inimarengu aruanne (EIA) 2012-2013 “Eesti maailmas”.

15. mail ilmus Eesti inimarengu aruanne 2012-2013 „Eesti maailmas“, mis seekord analüüsib Eesti asukohta maailma ja Euroopa autoriteetsetes uuringutes ning heidab pilgu rahvusvaheliste võrdluste metoodikale ja köögipoolele.

Lisaks tavapärasele ÜRO inimarengu indeksile vaatleb Eesti inimarengu aruanne (EIA) seekord ka näiteks Maailmapanga, OECD ja Maailma Majandusfoorumi koostatud uuringuid, lisaks on siin kasutatud rahvusvaheliste ekspertorganisatsioonide nagu Eurostat, Bertelsmann Stiftung, Freedom Forum, Transparency International, Global Economic and Peace Institute, Economist jt andmestikke.

EIA 2012-2013 „Eesti maailmas“ on jagatud viide peatükki: inimareng (toimetaja Mati Heidmets), inimene ja ühiskond (Marju Lauristin), heaolu ja elukvaliteet (Anu Toots), majandus (Jüri Sepp), globaliseerumine ja poliitikamustrid (Erik Terk).

Globaliseerumispeatükk sisaldab ka spetsiaalselt EIA tarvis tellitud ekspertuuringut, mis selgitab välja Eesti poliitikakujundajate, kultuuriavalikkuse, majandustegelaste ja eelmisel aastal doktorikraadi kaitsnute vaated Eesti positsioonile ja ülesannetele globaliseeruvas maailmas ning hindab ka Euroopa Liidu tulevikuväljavaateid.

Seekordsel EIA-l on kokku 31 autorit Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Praxisest ja mujalt. Peatoimetaja on Tallinna Ülikooli professor Mati Heidmets.

EIA 2012-2013 elektrooniline versioon (pdf)

EIA 2012-2013 inglisekeelne versioon (pdf)

Eesti Koostöö Kogu annab EIAt välja alates 2006. aastast.