12. mai 2010: Ümarlaud “Eesti Haridusstrateegia 2020”

12. mail 2010 toimus Tallinna Tehnikakõrgkoolis Eesti haridusstrateegia 2020 lähtealuste avalik arutelu, et kujundada koos Eesti hariduse tulevikusuundumusi. Vaatluse alla olid nii ekspertide ettepanekud strateegia võtmeteemade osas kui ka strateegia koostamise laiem kontekst – Euroopa Liidu sihiseaded hariduse valdkonnas, Eesti arengudokumendid, olukord haridusuuringute ja haridusstatistika vallas jm.
Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorum ning Haridus- ja Teadusministeerium on algatanud Eesti haridusstrateegia aastani 2020 koostamise. Eesmärgiks on koostada strateegia, mis oleks selgelt fokusseeritud haridussektori võtmeteemadele – teemadele, kus on senise arengu käigus ilmnenud vastuolud või probleemid ning mille lahendamisest olulisel määral sõltub Eesti hariduse ja kogu meie ühiskonna jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime. Strateegia väljatöötamist rahastab ESF. Valmimise tähtaeg hiljemalt 1. juuli 2011.

Pressiteade

Arutelu toetavad materjalid saab alla laadida SIIT

Koduleheküljel on samuti ülevaade senisest tegevusest Eesti pikaajalise haridusstrateegia väljatöötamiseks.

Eesti Koostöö Kogu

Eesti Haridusfoorum

Haridus- ja teadusministeerium

Täiendav informatsioon: Lelo Liive; Eesti Koostöö Kogu, tel.: 693 8330; e-post: lelo.liive[at]kogu.ee