Konkurss ekspertide leidmiseks (lõppenud)

Lähteülesanne

Eesti Koostöö Kogu (EKK), Eesti Haridusfoorum ning Haridus- ja Teadusministeerium on algatanud Eesti haridusstrateegia aastani 2020 koostamise (vt https://www.kogu.ee/). Eesmärgiks on koostada strateegia, mis oleks selgelt fokusseeritud haridussektori võtmeteemadele – teemadele, kus on senise arengu käigus ilmnenud vastuolud või probleemid ning mille lahendamisest sõltub olulisel määral Eesti hariduse ja kogu meie ühiskonna jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime. Strateegia väljatöötamist rahastab ESF. Valmimise tähtaeg hiljemalt 1. juuli 2011.

Strateegia ettevalmistamine on jaotatud kolme teemavaldkonda: (1) hariduses osalemine, (2) hariduse korraldus ja (3) õppeprotsess. Iga teemavaldkonna läbitöötamiseks moodustatakse ekspertgrupid, kuhu käesoleva konkursiga otsitakse eksperte. Tööülesanne, millega saab tutvuda alltoodud lingi kaudu määratleb ekspertgruppide töö lähtekohad, sisu, korralduse ja ajakava.

Ajakava: september 2010 – aprill 2011
Pakkumise esitamise tähtaeg: 10. september 2010.
Pakkumise esitamise vorm: lihtkirjalikult aadressil Roheline aas 5, Tallinn 10150 või e-maili aadressile info@kogu.ee.
Pakkumise sisu:
1) pakkuja CV ja varasema kogemuse kirjeldus;
2) teemavaldkond, kuhu kandideeritakse ja nägemus teostatava töö osas;
3) hinnapakkumine.
Otsuse teeb strateegia väljatöötamiseks moodustatud juhtkomisjon, vajadusel toimuvad täiendavad läbirääkimised.
Täiendav informatsioon: Eesti Koostöö Kogu, Lelo Liive, lelo.liive[at]kogu.ee , tel 693 8330

Tööülesanne ekspertgruppidele