Konverents: “Koolivõrk korras: kuidas edasi?”

Eesti taasiseseisvumise järgsetel aastatel oleme hakanud endalt üha rohkem küsima: milline on Eesti hariduse ja kooli tulevik ? Mida on tarvis teha selleks, et meie järeletulevad põlved saaksid parima hariduse ning oskuse muutuvas maailmas hästi toime tulla. Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorumi ning Haridus‐ ja Teadusministeeriumi poolt 2009. aastal sõlmitud kolmepoolse kokkuleppe alusel moodustati juhtkomisjon ja 2011. aastal koostati Eesti haridusstrateegia projekt aastateks 2012-2020. Strateegia toob välja Eesti hariduse viis väljakutset ning pakub nende lahendamiseks rea meetmeid ning märgib, et Eesti hariduses kõige kiiremat lahendust vajavateks ülesanneteks on muu hulgas
haridusasutuste võrgu korrastamine ja õpetajakoolituse kvaliteedi tõus koos õpetajatele väärika palga tagamisega. Käesoleva protsessi üheks oluliseks väljakutseks on ühiskondliku konsensuse leidmine strateegias kirjeldatud üldeesmärkide ning hariduskorralduslike lahenduste osas.

Pärast haridusstrateegia kavandi koostamiseks toimunud laiapõhjalisi arutelusid ning arvestades meie ühiskonnas toimuvaid protsesse on mõistlik siduda strateegias seatud eesmärgid ja seni nende saavutamist takistanud probleemid ning leida koos läbi arutelude lahendusi haridusuuenduseks Eestis. Konverentsil pidas avakõne haridus‐ ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Hariduse sisu, õpilase ja õpetaja rolli ning hariduse korralduse osas võtsid sõna Marju LauristinKalle Küttis ja Hannes Tamjärv. Soome haridusreformi kogemusi jagas Soome Haridus ja Kultuuriministeeriumi nõunik Jussi Pihkala. Paneeldiskussioonis, mida juhtis Mati Heidmets diskuteeriti Eesti haridusuuenduse järgmiste sammude üle.

Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorumi ning Haridus-ja Teadusministeeriumi konverents „Koolivõrk korras: kuidas edasi?“ toimus 11. aprillil 2012 Nuku- ja Noorsooteatris, aadressil Lai 1, Tallinn.  Konverents oli osavõtjatele tasuta ja toimus eesti keeles.

KAVA ja ESITLUSED

11. aprill 2012
Eesti Nuku- ja Noorsooteater
Lai tn 1, Tallinn

KAVA

10.30-11.00 Hommikukohv, registreerimine

11.00-11.15 Avamine:
– Peep Mühls, Eesti Koostöö Kogu
– Urmas Klaas, Riigikogu kultuurikomisjon
– Krista Loogma, Eesti Haridusfoorum

11.15-11.50 Kus oleme, kuhu läheme – haridus ja teadusminister Jaak Aaviksoo

11.50-12.15 Hariduse sisu – Hannes Tamjärv, Rocca al Mare Kool

12.15-12.40 Õpilane ja õpetaja – Marju Lauristin, Tartu Ülikool

12.40-13.05 Koolivõrk – Kalle Küttis, Haridus- ja Teadusministeerium

13.05-13.30 Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste koostöö: kahe kooli lõpetamine
korraga – Jussi Pihkala, Soome haridus ja kultuuriministeerium

13.30-14.30 Lõuna

14.30 Paneel – Eesti haridusuuendus: järgmised sammud

14.30-14.45 Sissejuhatus paneeli – moderaator Mati Heidmets, Tallinna Ülikool

14.45-16.30 Paneeldiskussioon – Margit Timakov, Õpetajate Liit
Enn Veskimägi, Eesti Tööandjate Keskliit
Kalle Küttis, Haridus- ja Teadusministeerium
Hannes Tamjärv, Rocca al Mare Kool
Toomas Kruusimägi, Eesti Koolijuhtide Ühendus

16.30-16.45 Kokkuvõte

16.45-18.00 Kellaviietee