Partnerlus Eesti pikaajalise haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) koostamiseks

Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorum ning Haridus- ja Teadusministeerium on algatanud Eesti haridusstrateegia aastani 2020 koostamise. Vastavalt 2010 jaanuaris heakskiidetud strateegia koostamise lähteülesandele on eesmärgiks koostada strateegia, mis oleks selgelt fokusseeritud haridussektori võtmeteemadele – teemadele, kus on senise arengu käigus ilmnenud vastuolud või probleemid ning mille lahendamisest olulisel määral sõltub Eesti hariduse ja kogu meie ühiskonna jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime.  Strateegia väljatöötamist rahastab ESF. Valmimise tähtaeg hiljemalt 1. juuli 2011.

Projekti materjalid

Projekti tegevused

Muud materjalid ja arengukavad

Ümarlaud “Eesti Haridusstrateegia 2020”