Seminar 30. oktoober 2013

30. oktoobril toimus Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses MEKTORY (Raja 15, Tallinn) seminar, kus tutvustati paljude ekspertide koostöös valminud dokumenti „Elukestva õppe strateegia 2020“. Strateegiaga  lepitakse kokku järgmise seitsme aasta haridusprioriteetides.

Elukestva õppe strateegia projekt on  2011. aastal valminud Eesti hariduse viie väljakutse alusdokumendi edasiarendus. Selles pakutakse välja meetmed, mis aastaks 2020 aitavad saavutada väljavalitud sihid kõige tõhusamini ja realistlikumalt. Strateegia eesmärkide saavutamiseks on vaja riigiülest kokkulepet ning pikemaajalist süstemaatilist tööd. Seminaril tutvustas prioriteetide kokku leppimist vedav juhtrühm selleks hetkeks välja pakutud meetmeid. Seminarile olid kutsutud elukestva õppe huvirühmade ja partnerite esindajad ning eksperdid, kes olid oodatud kuulama ja kaasa rääkima meile kõigile väga oluliste valikute tegemisel.

Seminari materjalid:

Sissejuhatav ettekanne 30.10.13 Heli Aru

Elukestev õpe ja tööturg Ants Sild 30 10 2013

Digikultuur_Mart Laanpere

Õpikäsitlus_pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid_Heli Mattisen

Õppes osaluse kasv ja tulemuslik rahastamine 30.10.2013 Olav Aarna

Haridusstrateegia seminar Kutse 30 10 2013

Haridusstrateegia seminar 30 10 13 kava