Tegemised 2008 kuni september 2009

11. 11. 2008 –                      Eesti Koostöö Kogu Harta ettepanek: Eesti Haridus 2018

13.11. 2008 –                       Riigikogu täiskogul olulise tähtsusega riikliku küsimuse  arutelu “Eesti hariduse kvaliteet ja kättesaadavus”

09. 09. 2009 –                     Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, Eesti Haridusfoorumi ja Eesti Koostöö Kogu esindajad sõlmisid kokkuleppe Eesti pikaajalise haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) koostamiseks.  9. septembri kokkulepe