Esimene seminar: osalus ja kaasamine

Rahvakogu esimene teemaseminar hindas asjakohasteks ja mõjusateks enamiku Rahvakogu veebilehel tõstatatud teemaringidest, millega pakuti lahendusi inimeste laialdasema osalemise saavutamiseks poliitikakujundamises valimiste vahel.

Kõige enam pälvis seminaril osalenud ekspertide ning ettepanekuid teinud inimeste toetust ideed, mis puudutasid info kättesaadavuse parandamist algatatavatest ja käimasolevatest poliitikakujundamise protsessidest ning kaasamise hea tava järgimist nende puhul.

Seadusemuudatusi nõudvatest ettepanekutest hinnati 6. aprillil toimuvale arutelupäevale saatmise vääriliseks ka rahvaalgatuse seadustamist ning riigielu küsimuste rahvahääletusele panemise viiside hõlbustamise kohta käinud ideed.

Samuti peeti vajalikuks kodanike märgukirjadele õigusliku väljundi loomist ning Rahvakogu jätkamist ideede kogumise ja nende üle arutamise kanalina.

Ainsana oldi seminari selgelt vastu ettepanekutele, mis pakkusid välja erinevaid viise, kuidas Riigikogu hääletustel anda ka parlamenti mittekuuluvatele inimestele kaashääletamise võimalus.

Seminaril osalesid Koit Uus, Indrek Tarand, Henri Laupmaa, Riho Kangur, Enn Kaljo, Liia Hänni, Regina Viljasaar, Kristina Mänd, Arne Koitmäe, Aarne Toomsalu, Juhan Kivirähk, Aleksander Laane, Tiiu Kuurme, Urve Eslas, Ero Liivik, Tõnu Ojamaa, Kaisa-Maarja Jagula, Kajar Lember, Helmut Hallemaa, Jaanus Karilaid, Henn Põlluaas, Priit Toobal, Tarmo Treimann, Laur Lõhmus, Igor Gräzin, Avo Sipelgas, Maris Juha, Viive-Riina Ruus, Annika Uudelepp, Anto Veldre, Teele Pehk, Kalvi Voolaid ja Jüri Raidla.