Kolmas seminar: sundpolitiseerimine

Kolmandal Rahvakogu teemaseminaril töötati ettepanekutega, mida Rahvakogu veebilehel tehti sundpolitiseerimise ja -parteistamise peatamiseks, kuid leiti, et välja käidud ideede mõju probleemi lahendamiseks on pigem vähene.

Kõige asjakohasemateks ja mõjusateks hinnati ettepanekuid avaliku võimu ameti- ja töökohtade täitmiseks vaid avalike konkurssidega, kus määraks kandideerija pädevus, mitte näiteks erakondlik kuuluvus. Pigem asjakohasteks ja mõjusateks hinnati ka ettepanekud keelata Riigikogu liikmetel osalemine riigiettevõtete nõukogudes või vähemalt lõpetada neile selle eest täiendava tasu maksmine ning määratleda selgemalt nõukogu liikme vastutus.

Rohkem toetust kui vastuseisu leidis ka idee laiendada ametikohtade nimekirja, kus töötades ei tohiks kuuluda erakonda. Samas anti negatiivne hinnang ettepanekutele keelata erakonda kuulumine riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikele ja haridustöötajatele, mida Rahvakogu veebilehel oli välja pakutud. Ebaotstarbekaks ja -tõhusaks loeti ka ettepanekuid loobuda riigi- ja munitsipaalettevõtete nõukogudest.

Sel nädalal toimuvatel Rahvakogu teemaseminaridel osaleb ettepanekute autoreid ning erinevaid selle teema asjatundjaid. Seminaridel hinnatakse ettepanekute asjakohasust ja mõjusust ehk seda, kas ja kuivõrd võiks nende elluviimine aidata probleemi lahendada. Kõige asjakohasemateks ja mõjusamateks hinnatud ettepanekud lähevad 6. aprilli arutelupäevale, kus osalevad umbes 500 esindusliku valimiga leitud inimest, läbilõige ühiskonnast, kes valivad ettepanekute seast mõjuhinnangutega tutvumise ja arutelu järel oma eelistatuimad. Kokkuvõtted kõigist Rahvakogu veebilehel tehtud ettepanekutest, ekspertide koostatud mõjuhinnangud ja arutelupäeval kujundatud informeeritud avaliku arvamuse eelistuse esitab president Toomas Hendrik Ilves 9. aprillil Riigikogule.

Seminaril teemadele antud hinnangute keskmised (asjakohasuse puhul tähendab 2 väga asjakohast ja -2 üldse mitte asjakohast; mõju puhul 2 väga tugevat positiivset mõju ning -2 väga nõrka või olematut positiivset mõju. Rasvases kirjas on nii asjakohaseks kui ka mõjusateks hinnatud ettepanekud):

Asja-
kohasus   
  Mõju          
Valida avaliku võimu ametitesse ning töökohtadele inimesi vastavalt pädevusele 1,5 1
Sätestada selgem vastutus nõukogude liikmetele 0,8 0,7
Korraldada avalikud konkursid kõigile avaliku võimu ameti- ja töökohtadele 0,4 0,4
Keelata Riigikogu liikme osalemine riigi äriühingute nõukogudes 0,3 0,1
Keelata riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike erakondlik kuuluvus 0,3 0,1
Laiendada seadusega kehtestatud ametikohtade nimekirja, millel töötades
ei tohi olla erakonna liige
0,2 0
 Lõpetada Riigikogu liikmetele täiendava tasu maksmine riigiettevõtete
nõukogudes osalemise eest
0,2 -0,1
Haridusjuhid peaksid oma erakondliku kuuluvuse peatama -0,7 -0,8
Muuta Riigikogu liikmete tasustamist riigiettevõtete nõukogudes, jätkates tasu maksmist -0,7 -1
Loobuda riigi- ja munitsipaalettevõtete nõukogudest -1,7 -1,7

Seminari info graafikul.

Seminaril osalesid: Jüri Adams, Juhan Kivirähk, Aive Pevkur, Ott Kasuri, Mihkel Pilving, Toomas Sepp, Henri Laupmaa, Guido Koidik, Tiina Randma-Liiv, Indrek Saar, Tarmo Tamm, Ain Seppik, Agu Uudelepp, Siim Tuisk, Heiki Kranich, Deniss Boroditš, Taavi Pukk, Urve Eslas, Sergei Metlev, Silver Meikar, Karli Lambot, Toivo Kalmo, Avo Sipelgas, Priit Toobal, Aarne Toomsalu, Jevgeni Ossinovski, Veiko Lukmann, Taivo Põrk, Anne Randmer, Mihkel Lees ja Ülo Kaevats.