Neljas seminar: Erakonnad

Neljandal Rahvakogu teemaseminaril kaaluti ettepanekuid, mida Rahvakogu veebilehel tehti ausa ja elava konkurentsi tagamiseks parteimaastikul.

Seminaril osalejad hindasid kõige toimivamateks ettepanekuteks erakondadevahelise konkurentsi soodustamisel partei asutamiseks nõutava liikmete alampiiri vähendamist praeguselt 1000 liikmelt ning valimiskampaaniate mahu piiramist, nii et tugevamad tegijad massiivsete kampaaniatega väiksematest üle ei sõidaks.

Ülejäänud ettepanekute, näiteks valimisreklaami keelamise, asjakohasuse ja mõjususe osas jäädi seminaril skeptiliseks.

Tänasel seminaril osalesid Tõnis Saarts, Tiit Riisalo, Getter Tiirik, Silver Meikar, Arne Koitmäe, Indrek Saar, Siim Tuisk, Rein Koch, Priit Toobal, Marju Lauristin, Paul Puustusmaa, Kalle Laanet, Aarne Toomsalu, Kadri Simson, Heljo Pikhof, Viiu Novik, Hannes Toomsalu, Aadu Must, Jüri Adams, Raul Rikk, Karl Samuel, Aivo Peterson, Kalle Kaljuste ja Henri Laupmaa.