Pöördumine

Eesti Koostöö Kogu Rahvuste Ümarlaua pöördumine Eesti erakondade ja üksikkandidaatide ning avalikkuse poole

Rahvuste Ümarlaud: inimvara tuleb väärtustada sõltumata rahvusest

Täna avaldatud Eesti Koostöö Kogu Rahvuste Ümarlaua pöördumises Eesti erakondade ja üksikkandidaatide ning avalikkuse poole seisab, et kaasaegse Eesti suuremaid väljakutseid on anda ühiskonnale selge sõnum: kõik siin elavad ja panustavad inimesed olenemata nende päritolust, rahvusest või keeleoskusest on meie inimvara.

“Me kutsume avalikkust üles nägema positiivset selles, milles seni on tihti nähtud negatiivset,” seisab pöördumises. “See on eelkõige teiskeelsete inimeste märkamine ja nende tunnustamine Eesti saavutuste eest. Me hindame ühiselt vabadusi ja võimalusi, mida Eesti suudab pakkuda kõigile siin elavatele inimestele. Tulevikule mõeldes rõhutagem sedagi, millist potentsiaali ja strateegilist võimalust teiskeelsete inimeste elu Eestile kujutab.”

“Me ehitame koos kestlikku ühiskonda ja riiki, tagades uutele põlvkondadele kindla tuleviku. Kutsume Eesti poliitikuid ja avalikkust seda potentsiaali märkama ning ka avalikult välja ütlema. Eelseisvad valimised annavad selleks hea võimaluse,” kinnitab pöördumine. “Eesti tuleviku huvides on saanud vältimatuks vajaduseks näha teiskeelses kogukonnas strateegilist võimalust, mitte probleemi. Eestis elavate rahvuste eluviisid ja tõekspidamised on üksteisele palju lähemal kui mitme rahvuskogukonna vahel Euroopa Liidu teistes riikides. Lõimumisel on olnud tagasilööke, kuid see toimub. Meie ühisosa on suurem, kui oleme harjunud märkama.”

Rahvuste Ümarlaua pöördumisele on alla kirjutanud heategevusfondi juhataja Piet Boerefijn, vabakutseline ajakirjanik Scott Diel, kommunikatsioonikonsultant Jekaterina Eilart, piiskop Philippe Jourdan, riigiametnik ja õppejõud Tatjana Kiilo, meediakoolitaja Natalja Kitam, ettevõtja Taavi Kotka, semiootikateadlane Daniele Monticelli, lastepsühholoog Jelena Parfjonova, rahvussuhete uurija ja meediaspetsialist Pille Petersoo, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Dmitri Rõbakov, rahvuskogukonna sekretär Juka Samogina, ettevõtte juht Sami Seppänen, kontserdimaja direktor Piia Tamm ning filosoofiaprofessor Tõnu Viik.

Koostöö Kogu Rahvuste Ümarlaud moodustati mais, 2010. Ümarlaua ülesandeks on kaasata Eesti ühiskonna jaoks oluliste küsimuste aruteludesse erinevast rahvusest, erineva emakeele ja kodakondsusega Eesti elanikke. Ümarlaua liikmed, kes on erinevate eluvaldkondade tunnustatud spetsialistid ja eksperdid, nimetab Koostöö Kogu nõukogu personaalselt. Ümarlaua tegevus on teemapõhine. Igal aastal määratleb ümarlaud fookusteema, millele antud aastal keskendutakse. Ümarlaua töö tulemuseks on avalik aruanne, mis edastatakse koos ettepanekute ja soovitustega Vabariigi Presidendile ning asjaomastele seadusandliku ja täitevvõimu institutsioonidele.
Pöördumise terviktekstiga saate tutvuda siit.