Valdkondlikud arutelud

Eesti Koostöö Kogus toimuva riigiorganisatsiooni analüüsi (nimetatud ka riigipildi analüüs või riigi röntgen) käigus tekkis vajadus erinevate riigi tegevusvaldkondade ülesehitust, suurust, ülesandeid ning toimunud muutuseid põhjalikumalt uurida. Seetõttu korraldab Koostöö Kogu väiksemaid arutelusid valdkonna ekspertide osavõtul, et lisada selgitused kvantitatiivse analüüsi tulemustele ning leida parimaid õppetunde riigi tegevuse korraldamisel.

Seni toimunud arutelud:

– Sotsiaalvaldkonna arutelu, 6. juuni 2013. Lühikokkuvõte Sotsiaalvaldkonna arutelu kokkuvõte.

– Tervisevaldkonna arutelu, 20. juuni 2013. Lühikokkuvõte Tervisevaldkonna arutelu kokkuvõte.

Järgmised arutelud toimuvad sügisel 2013.