Protokoll nr 16

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 16


Algus: kell 9.30

Lõpp: kell 11.30

29.aprill 2009.a.

Eesti Keele Instituut

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Anna Levandi, Raivo Vare, Olari Taal, Andres Keevallik, Urmas Sutrop, Rein Veidemann, Einar Soone

Kutsutud: Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

  1. Harta Ettepanekute ettevalmistamine
  2. Eesti Inimarengu Aruanne 2009 ettevalmistamine
  3. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.  Kiita heaks Harta Ettepaneku põhisisu: Eesti inimvara ja selle tulevik.

1.2.  Kiita heaks Harta Ettepaneku  struktuuri põhimõtteline ülesehitus.

 

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.  Kiita heaks Eesti Inimarengu Aruande 2009 fookus: keskkond ja säästlik areng.

 

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1.    Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon sihtasutuse tegevusest ja arengust.

 

Ain-Elmar Kaasik                                                                   Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                                  protokollija

 

Anna Levandi                                                                         Andres Keevallik

Einar Soone                                                                             Urmas Sutrop

Olari Taal                                                                                Raivo Vare

Rein Veidemann