Protokoll nr 18

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 18


Algus: kell 11.00

Lõpp: kell 13.00

23.september 2009.a.

Nordic Hotel Forum, seminariruum Miitsar

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik,  Raivo Vare, Andres Keevallik, Rein Veidemann, Olari Taal

Puudusid: Anna Levandi, Urmas Sutrop, Einar Soone

Kutsutud: Rainer Saks (Presidendi kantselei), Olari Koppel (Presidendi kantselei), Jüri Raidla ( Raidla Lejins & Norcus) Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1. Ülevaade Koostöö Kogu tegevusest. 2009 sügis-2010 I kv tegevuskava.

Arutelu

2. Koostööprojekt Eesti Tööandjate Liidu ja Arengufondiga

3. Eestimaa Rahvaliidu ettepanek Maarahva V Kongressi kokkukutsumiseks

4. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni taotlus Liitumiseks Harta protsessiga

5. Muud küsimused

 

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kiitis heaks koosoleku päevakorra ning kinnitas eelmise koosoleku protokolli.

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Kiita heaks Eesti Koostöö Kogu tegevused 2009 sügisel ja 2010 I kv tegevuskava.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.Toetada koostööprojekti Eesti Tööandjate Liidu ja Arengufondiga. Koostöö Kogu  roll antud projektis on eelkõige programmi- ja projektijuhina, pidades silmas Harta 2008 protsessi.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1 Saata Eestimaa Rahvaliidule vastuseks toetuskiri, viidates koostööle partnerite koja kaudu ja Koostöö Kogu pikemaajaliselt  seatud sihtidele. Juhatus koostab kirja projekti ja saadab tutvumiseks nõukogu liikmetele.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1. Vastavalt laekunud sooviavaldusele liitumiseks Harta protsessiga, võtta vastu Eesti Koostöö Kogu Harta osaliseks Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1. Võtta teadmiseks Rainer Saksa informatsioon Vabariigi Presidendi Kantselei ja Eesti Koostöö Kogu finants ja koostöösuhetest, mida täiendavalt arutada järgmisel nõukogu koosolekul.

5.2. Kinnitada juhatuse poolt esitatud uus vähendatud 2009.aasta eelarve.

5.3. Kiita heaks juhatuse ettepanek vähendada selle aasta viimases kvartalis kõigi töötajate palkasid 10%

 

Ain-Elmar Kaasik                                                                     Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                                    protokollija

Andres Keevallik                                                                      Olari Taal

Raivo Vare                                                                               Rein Veidemann