Protokoll nr 32

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 32


Algus: kell 11.00

Lõpp:  kell 13.00

16.veebruar 2011

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Kaja Laasma

 Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Olari Taal, Einar Soone, Rein Veidemann, Raivo Vare

Puudusid: Anna Levandi,  Urmas Sutrop

Kutsutud: Rando Värnik (Eesti Maaülikooli professor), Olari Koppel (Presidendi Kantselei), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1. Ettepanek Eesti Maaelu ja Regionaalarengu Raporti väljaandmiseks

2. Harta 2011 projekt

3. Harta Foorumi läbiviimine

4. Sihtasutuse 2011.aasta eelarve

5. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1 Võtta teadmiseks professor Rando Värniku informatsioon Eesti Maaelu ja Regionaalarengu Raporti väljaandmisest. Osalemine projektis otsustada järgmisel nõukogu koosolekul.

2.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Võttes arvesse Raivo Vare poolt tehtud täiendust, kinnitada Harta 2011 alustekst ja  saata see osalistele eelnevaks tutvumiseks reedel, 18. veebruaril

3.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Võtta teadmiseks informatsioon  Harta Foorumi läbiviimisest ja korralduse hetkeseisust.

4.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1. Kinnitada Eesti Koostöö Kogu 2011.aasta eelarve.

4.2. Jätta 2011. aastal sihtasutuse palgakorraldus 1.oktoobrist, 2009 kehtivale kärbitud tasemele. Seoses riigieelarvelisele finatseerimisele lisanduvate omatulude ja projektidega, jätta juhatusele õigus vajadusel rakendada tulemustasu süsteemi.

5.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1. Kutsuda kokku järgmine nõukogu koosolek 9. märtsil kell 11.00

 

Marika Valk                                                                            Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                              protokollija

 

Einar Soone                                                                            Raivo Vare

Olari Taal                                                                                Rein Veidemann