Protokoll nr 39

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 39


Algus: kell 11.00

Lõpp:  kell 12.30

30. november 2011

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Klarika Virit

Võtsid osa nõukogu liikmed: Anna Levandi, Einar Soone, Urmas Sutrop, Olari Taal, Raivo Vare.

Puudusid: Urmas Varblane, Rein Veidemann.

Kutsutud: Olari Koppel (Vabariigi Presidendi kantselei) Peep Mühls (EKK), Klarika Virit (EKK)

 

Päevakord:

  1. Ülevaade Eesti Inimarengu Aruande esitlustest Riigikogus 27. oktoobril, 2011 ja kohtumisest Riigikogu väliskomisjoniga 22. Novembril 2011 ning ettepanekutest Eesti Inimarengu Aruande väljaandmiseks.
  2. Koostöös Balti Assamblee ja Euroopa Komisjoni esindusega korraldatud inimarengule pühendatud rahvusvahelisest konverentsist 24-25 novembril 2011
  3. Eesti Koostöö Kogu teemavalikud ja tegevusprioriteedid 2012. aastal ning aastani 2014
  4. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1  Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Eesti Inimarengu Aruande esitlustest Riigikogus 27. oktoobril, 2011 ja kohtumisest Riigikogu väliskomisjoniga 22. novembril 2011 ning ettepanekutest Eesti Inimarengu Aruande väljaandmiseks.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon  Koostöös Balti Assamblee ja Euroopa Komisjoni esindusega korraldatud inimarengule pühendatud rahvusvahelisest konverentsist 24-25 novembril 2011

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1 Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Eesti Koostöö Kogu teemavalikud ja tegevusprioriteedid 2012. aastal ning aastani 2014

4. Muud küsimused puuduvad.

 

Marika Valk                                                                        Anna Levandi

Koosoleku juhataja

Raivo Vare                                                                          Einar Soone

Urmas Sutrop                                                                        Olari Taal

Klarika Virit

protokollija