Protokoll nr 4

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 4

 

Tallinn, Radisson SAS Helsingi koosolekusaal

07.11.2007.a.

Algus 13.00, lõpp 15.30

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma


Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Anna Levandi, Einar Soone, Urmas Sutrop.

Puudusid: Andres Keevallik, Olari Taal, Rein Veidemann, Raivo Vare.

Kutsutud: Jüri Raidla (advokaadibüroo Raidla & Partnerid), Olari Koppel ( Vabariigi Presidendi kantselei) Peep Mühls (SA EKK), Kaja Laasma (SA EKK), Mati Salundi (SA EKK)

 

PÄEVAKORD

1.   Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine

2.   Harta Statuudi kinnitamine

3.   Harta projekti arutelu ja kinnitamine

4.   Harta Foorumi korraldamine ja Eesti Koostöö Kogu tegevuskava

5.   Muud küsimused

 

Kuna koosolekule on kohale tulnud vaid pooled nõukogu liikmed, ei ole võimalik nõukogu koosoleku päevakorda lülitatud küsimustes otsuseid vastu võtta.

Seetõttu otsustati uut koosolekut kokku mitte kutsuda ning kasutada otsuste vastuvõtmiseks seaduses ja sihtasutuse põhikirjas lubatud kirjalikku hääletamist koosolekut kokku kutsumata.

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu esimees hr. Ain-Elmar Kaasik volitas sihtasutuse juhatuse esimeest hr. Peep Mühlsi  teatama kõigile Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmetele, et nõukogu otsused tuleks nõukogu liikmete poolt kirjaliku hääletamise teel vastu võtta järgmistes päevakorra küsimustes:

 

1. Harta Statuudi vastu võtmine;

2. Harta projekti lõpliku versiooni kinnitamine;

3. Harta Foorumi kokkukutsumine.

 

Hääletamisele tuleva otsuse projekt:

 

1.      Võtta vastu Harta Statuut;

2.      Kinnitada Harta projekti lõplik versioon;

3.1.  Kutsuda kokku Harta Foorumi koosolek 12. detsembril 2007. a kell 13.00 (koht täpsustamisel)

3.2.    Kinnitada Harta Foorumi koosoleku alljärgnev päevakord:

 

1) Ühiskondliku leppe protsessist Eesti Koostöö Koguks ja Harta Foorumiks – reformikava;

2) Harta 2008 projekt;

3) Eesti Koostöö Kogu tegevuskava;

4) Muud küsimused.

 

Harta Statuudi projekti ja Harta projekti lõplik versioon saadetakse kõigile nõukogu liikmetele e-kirjaga.

 

Kirjaliku hääletamise tähtaeg on hiljemalt 12.november kell 12.00

 

Nõukogu võib otsused vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kõik nõukogu liikmed. Kui ei õnnestu otsuseid kirjaliku hääletamise teel vastu võtta, siis kutsub sihtasutuse nõukogu esimees 14.novembril kokku nõukogu uue koosoleku.

 

Ain-Elmar Kaasik                                                       Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                      protokollija

 

Anna Levandi                                                             Andres Keevallik

Einar Soone                                                                 Urmas Sutrop