Protokoll nr 40

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 40


Algus: kell 12.00

Lõpp:  kell 15.00

19. detsember 2011

Vene tn 1,  Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Klarika Virit

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Anna Levandi, Urmas Sutrop, Olari Taal, Urmas Varblane, Rein Veidemann.

Puudusid: Raivo Vare, Einar Soone.

Kutsutud: Olari Koppel (Vabariigi Presidendi kantselei), Peep Mühls (EKK), Klarika Virit (EKK).

 

Päevakord:

  1. Akadeemik Urmas Varblase ülevaade Eesti, Euroopa Liidu ja euroala majanduse hetkeseisust ja arenguperspektiividest.
  2. Koostöö Kogu olulisemad tegevused ja finantseerimine 2011.aastal.
  3. Sihtasutuse tegevuse finantseerimine 2012.aastal: tegevusprioriteetide valikud ja Rahvuste Ümarlaua finantseerimisest. Arutelu.
  4. Muud küsimused.

Nõukogu koosolekule järgneb väike koosviibimine.

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1  Võtta teadmiseks akadeemik Urmas Varblase ülevaade Eesti, Euroopa Liidu ja euroala majanduse hetkeseisust ja arenguperspektiividest.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon  Koostöö Kogu olulisematest tegevustest ja finantseerimisest 2011.aastal.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1 Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Sihtasutuse tegevuse finantseerimisest 2012.aastal: tegevusprioriteetide valikutest ja Rahvuste Ümarlaua finantseerimisest ning läbirääkimistest.

3.2 Juhatusel valmistada ette 2012. aasta eelarve, mis arvestab Sihtasutuse vähenenud riigieelarvelise sihtfinantseerimisega.

4. Muud küsimused puuduvad.

 

Marika Valk                                                                            Anna Levandi

Koosoleku juhataja

Urmas Sutrop                                                                        Urmas Varblane

Rein Veidemann                                                                    Olari Taal

Klarika Virit

protokollija