Protokoll nr 43

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 43


Algus: kell 11.00

Lõpp:  kell 13.00

18. mai 2012

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Klarika Virit

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Anna Levandi, Einar Soone, Olari Taal, Raivo Vare, Urmas Varblane, Rein Veidemann.

Puudus: Urmas Sutrop.

Kutsutud: Olari Koppel (Vabariigi Presidendi kantselei), Peep Mühls (EKK), Lelo Liive (EKK), Klarika Virit (EKK).

 

Päevakord:

1.  Kokkuvõte Harta Foorumist ning Harta Ettepaneku valmimisest

2. Harta Ettepanek

3. Informatsioon ja arutelu sihtasutuse juhatuse liikme valimiseks

4. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1  Võtta teadmiseks juhatuse  informatsioon Harta Foorumist ning Harta Ettepaneku valmimisest.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Kinnitada Harta Ettepanek esitamiseks haridus-ja teadusministrile ning asjaomastele põhiseaduslikele institutsioonidele.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1 Korraldada nõukogu täiendav arutelu uue juhatuse liikme valimiseks 22. mail 2012

4. MUUD KÜSIMUSED:

4.1. Volitada juhatust läbirääkimisteks ja sildfinantseerimise garanteerimiseks seoses EL projekti 2010-4168/047-001 (LLL projekt) väljamaksetega.

 

Marika Valk                                                                            Anna Levandi

Koosoleku juhataja

Urmas Varblane                                                                     Raivo Vare

Rein Veidemann                                                                    Olari Taal

Einar Soone

Klarika Virit

protokollija