Protokoll nr 44

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 44


Algus: kell 8.30

Lõpp:  kell 9.40

22. mai 2012

Tornimäe tn.5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas/protokollis: Raivo VARE

Võtsid osa nõukogu liikmed: Anna Levandi, Einar Soone, Urmas Sutrop, Olari Taal, Raivo Vare, Urmas Varblane, Rein Veidemann.

Puudus: Marika Valk

 

Päevakord:

  1. EKK juhatuse liikme valimine. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra.

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Valida SA Eesti Koostöö Kogu juhatuse liimeks Olari KOPPEL (i.k. 36901162720).

1.2. Nõukogu aseesimehel Raivo VAREl teha nõukogu otsus teatavaks juhatuse liikme konkursil osalenud kandidaatidele.

Raivo Vare                                                                              Anna Levandi

Koosoleku juhataja/protokollija

Urmas Sutrop                                                                          Einar Soone

Urmas Varblane                                                                     Olari Taal

Rein Veidemann