Protokoll nr 50

 SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 50


Algus: kell 12.00

Lõpp:  kell 13.30

29. november 2012

Roheline aas 5, Tallinn

 

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Klarika Virit

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk,  David Vseviov, Rein Veidemann, Raivo Vare, Olari Taal.

Kutsutud: Olari Koppel (EKK), Lelo Liive (EKK),  Klarika Virit (EKK).

 

Päevakord:

  1. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
  2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine.
  3. Eesti Koostöö Kogu viimase aja tegevusest- Olari Koppel
  4. Jääkeldri algatus, EKK nõukogu pöördumine, arutelu- Marika Valk, Olari Koppel
  5. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ning  eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1  Võtta teadmiseks informatsioon Sihtasutuse tegevustest.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Kinnitada avaliku pöördumise tekst.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1 Kutsuda kokku järgmine nõukogu koosolek detsembris  2012.

 

Marika Valk                                                                David Vseviov

Koosoleku juhataja

Raivo Vare                                                                 Rein Veidemann

Olari Taal

Klarika Virit

protokollija