Protokoll nr 8

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 8


Algus kell 10.00
KUMU nõupidamisteruum, Weizenbergi 34 / Valge 1, Tallinn

17. märts 2008.a.

 

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Kaja Laasma

 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Raivo Vare, Andres Keevallik, Olari Taal, Urmas Sutrop, Einar Soone, Rein Veidemann

Puudusid:  Anna Levandi

Kutsutud: Olari Koppel (Presidendi Kantselei), Jüri Raidla (Raidla & Partnerid), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK), Mati Salundi (EKK)

PÄEVAKORD

1. Kokkuvõte EKK ja Harta 2008 teavituskampaaniast

2. Eesti Koostöö Kogu 2007. aasta majandusaruande kinnitamisest

3. Harta Ettepanekust käesoleval aastal

4. Muud küsimused

 

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Võtta teadmiseks kokkuvõte EKK ja Harta 2008 teavituskampaaniast.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Oodata ära audiitori järeldusotsus ja seejärel saata elektrooniliselt majandusaasta aruanne kõigile nõukogu liikmetele kirjalikuks kinnitamiseks.

3.   SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1.    Sihtasutuse juhatus moodustab ekspertgrupi, kes töötab välja Harta Ettepaneku esialgse versiooni, mis esitatakse arutamiseks nõukogule.

3.2.    Nõukogu töötab läbi ja täiendab valminud versiooni ja kinnitab Harta Ettepaneku projekti, mis edastatakse Harta osalistele arutamiseks.

3.3.    Mais, hiljemalt juuni algul, 2008 kutsuda kokku Harta osaliste eelfoorum.

3.4.    Peale arutelusid ja läbirääkimisi kevad-suvel, kutsuda septembris, 2008 kokku Harta osaliste foorum Harata Ettepaneku formuleerimiseks. Harta Ettepaneku kinnitab nõukogu ja esitatkse seejärel Riigikogule ja Haridusministeeriumile.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1.  Järgmine koosolek kvandada 24. aprilliks k.a.

 

Raivo Vare                                                                              Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                                  protokollija

 

Ain-Elmar Kaasik                                                                   Urmas Sutrop

Anna Levandi                                                                         Andres Keevallik

Olari Taal                                                                                Rein Veidemann