Töötoa “Nutika e-demokraatiaga valeuudiste vastu!” raames kogutud isikuandmete registri kirjeldus

Isikuandmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse seaduses (RT I, 04.01.2019, 11) sätestatud alustel

Registrinimetus:
SmartED projekti töötoa “Nutika e-demokraatiaga valeuudiste vastu!” isikuandmete registri kirjeldus

Registrit haldab:
Koostöö Kogu
Tõnismägi 3a-7, Tallinn
Email: info[at]kogu.ee
Telefon: +372 640 8717

Registris sisalduvate andmete kasutamise eesmärk:
Registris sisaldub aprillis ja mais 2019 toimuvate töötubade osalejate informatsioon, mille kasutamise peamiseks eesmärgiks on:

  • Töötubade ettevalmistamiseks vajaliku informatsiooni töötlemine ja analüüsimine
  • Ürituse ja sellega kaasnevate tegevuste kohta informatsiooni jagamine osalejatele

Registri andmestiku sisu:
Üritusel osalejate andmestik sisaldab järgist infromatsiooni:

  • Nimi
  • Organisatsiooni nimi ja isiku roll selles organisatsioonis
  • Sugu
  • Vanus
  • E-maili aadress
  • Telefoninumber
  • Informatsiooni toidueelistuste, allergiate kohta
  • Muu ürituse ettevalmistamiseks vajalik informatsioon

Andmete allikas
Registri andmestik tuleneb osalejailt endilt, järgmiste registreerimisvormide kaudu: https://smarted.typeform.com/to/TUPUY5
https://smarted.typeform.com/to/XEd6cJ

Andmestiku edastamine väljaspoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda
Isikuandmeid ei loovutata kolmandatele isikutele, välja arvatud kehtivate õigusaktidega reglementeeritud õiguste ja kohustuste piires. Isikuandmeid võidakse edastada väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, nimelt Google’i arvutustabeli teenuse kasutamise kaudu. Isikuandmeid võidakse isiku enda nõusolekul edastada ka teistele osapooltele.

Registri turvalisus.
Andmestikku talletatakse IT formaadis. Registri kasutamise õigust omavad ainult registripidaja teenistuses olevad isikud ja teised määratud isikud, kes vajavaid andmeid oma ülesannete täitmiseks. Selleks on nende käsutuses vajaminevad kasutajatunnused ja paroolid. Teavet kaitstakse asjakohaste ja ajakohaste infotehnoloogiliste lahenduste ja andmete turvalisuse abil.

Õigus kontrollile ja keelule
Isikuandmete seaduse kohaselt on kliendil õigus kontrollida enda kohta käivaid andmeid ja neid vajadusel parandada, ning õigus keelduda pakkumistest ja muudest elektrooniliste sõnumite edastamisest. Kui üritusele registreerijad soovivad oma isikuandmete töötlemist keelata või saada selle kohta rohkem teavet, võivad nad kirjalikult pöörduda eespool nimetatud registri haldaja poole.