21. jaanuaril 2022 toimus Eesti inimarengu aruande 2023 koostamise raames teine koosloomeline töötuba.

Sel korral oli fookuses TULEVIK. Päeva jooksul arutati millised tulevikumuutused mõjutavad vaimset tervist ja heaolu nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ning millistel muutustel saab olema tulevikumaailmas rahva vaimsele tervisele suurim mõju?

Päev oli üles ehitatud stsenaariumipõhisele mõtlemisele ja päeva lõpuks oli eesmärk saada sisendit vaimse tervise ja heaolu 2040 stsenaariumitele, mis saab olema osa Eesti inimarengu aruanne 2023 tulevikuvaate artiklist.

Töötuba kureeris tulevikustsenaariumite konsultant Kristi Grišakov ja laudkondlike arutelusid vedasid peatoimetaja Merike Sisask ning peatükkide toimetajad Kenn Konstabel, Dagmar Kutsar, Katrin Tiidenberg, Helen Sooväli-Sepping, Kersti Pärna.

Lisaks osalesid arutelul mitmed kutsutud eksperdid, ühiskonnategelased ning teadlased.

**

Tutvus Eesti inimarengu aruanne 2023 kontseptsiooniga siin

Eesti inimarengu aruanne (EIA) on iga kahe aasta tagant ilmuv ainulaadne kogumik, mis koondab Eesti tunnustatud teadlaste poolt koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaalmajanduslikust arengust. Eesti inimarengu aruanne on teaduspõhine peegeldus Eesti tegelikkusest ja arenguvalikutest, mida saavad oma tegevuses aluseks võtta otsustajad nii poliitikas, majanduses kui ka muudes valdkondades.

Eesti inimarengu aruanne ilmub 1995. aastast. Eesti Koostöö Kogu on aruande välja andja 2007. aastast.