2002. aasta augustist kuni 2021. aasta lõpuni rändas Eesti Koostöö Kogu näitus „Kodukoha kompass“ läbi Paide, Rakvere, Narva, Põlva, Võru, Rapla, Kuressaare, Kärdla, Valga ja Viljandi. Eelmisel nädalal jõudis meie kaks aastat rännanud näitus “Kodukoha kompass” ka Tallinnasse, otse linnaruumi festivalile “Tulevik on täna/v”. Näitus avas linnaruumi ja inimeste heaolu vahelisi seoseid ning kutsus kohalikke märkama ning märkima, millega ollakse oma linnas rahul ja milles nähakse veel arenguruumi.

Kahe päeva jooksul said pealinlased anda kaheksale elukeskkonna teemalisele küsimusele hindepunkte ühest seitsmeni (1-7). Noorte ja täiskasvanute hindeid kokku lüües saab ka Tallinnas täheldada samu suundumusi, mis tulid esile väikelinnades üle Eesti. Ülekaalukalt kõige positiivsema hinnangu andsid pealinlased oma linna turvalisusele (keskmine hinne 5,1). Vastanud tunnevad, et linn on piisavalt puhas ja valgustatud ja et linnapildis pole näha ebaturvalisust loovaid tühje hooneid. Kui küsimusele, kas sul on mugav ligipääs kodulähedasele rohealale ja loodusele, anti meie Eesti tuuril läbivalt kõrged ja väga kõrged hindepunktid (keskmine hinne rohkem kui 5), siis tallinlased hindasid seda teemat pigem heaks (keskmine hinne 4,4). Nii madal hinne rohealadele ligipääsu kohta oli kümne linna võrdluses veel vaid narvalastel. 

Küsimus, kas minu kodukohas on ajaveetmiseks erinevaid kohti, kus saab ka kogukondlike suhteid luua, sai keskmise hinde 3,8. Ülejäänud linnadega võrdluses (kus keskmine üle 4 ja 5) on see pigem madal hinne ja on taas samal pulgal narvakate tagasisidega. Erinevate eluasemete sh renoveeritud või uute elupindade olemasolu ja kättesaadavust hinnati Tallinnas rahuldavaks või isegi ülejäänud linnade võrdluses pigem heaks (saades 3,7), kõrgem oli see vaid Kuressaares ja Viljandis.

Kõige madalama tagasiside said kahe päeva jooksul teemad, mis ka ülejäänud linnades valdavalt need kõige probleemsemateks osutusid. Atraktiivse, liikuma ja õues viibimist soodustava tänavaruumi olemasolu hinnati hindega 3,5, mis väikelinnadega võrdluses pole tegelikult sugugi madalaim. Keskmise hinne neli ja rohkem oli sellele küsimusele vastates vaid Võrus, Raplas, Kuressaares ja Valgas. Väga madalalt hinnati Tallinnas aga jalgsi ja rattaga mugavad liikumisvõimalusi, saades vaid 3,2 hindepunkti. Kõige madalama hinde sai kahe päeva jooksul küsimus, mis hindas kaasa rääkimise võimalusi kodukohta puudutavates otsustes, kogudes keskmise hindena vaid 2,2 punkti. Nii madalat hinnet ei saadud kusagil teises linnas, kuigi ka kõikjal mujal oli see kõige vähem punkte saanud küsimus. 

Vaata, mida kõnelevad erinevate linnade inimesed oma kodulinna tänavaruumist Kodukoha kompassi näituse kokkuvõttest, siit.
Eesti Koostöö Kogu koondas sel suvel esmakordselt  koostöös MTÜ-ga Elav Tänav kokku 12 inspireerivat linnaruumi elavdamise näidet ja kogemuslugu, tutvu nendega Kodukoha kompassi e-käsiraamatust.
Hea avaliku ruumi teemaline näitus viis väikelinnadesse ka ekspertidega loengud. Tutvu loengupakkumistega siin.
Näituse taustainfo leiad sellelt lingilt: https://kogu.ee/kodukoha-kompass/