Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga ja Eesti inimarengu aruande (EIA) peatoimetaja  Merike Sisask käisid Riigikogu sotsiaalkomisjonile kaks aastat koostatud inimarengu aruande 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“ põhisõnumeid ja järeldusi avamas. 

„Saime kinnitust, et teaduspõhist suurt vaadet vaimse tervise edendusele ja probleemide ennetusele ootavad nii poliitikud Riigikogus kui sotsiaalministeerium. Tänu ministeeriumi toele see aruanne ka ilmub ja saab suuremat muutust luua,” jagas muljeid Kairi Tilga.

Sotsiaalkomisjon otsustas, et värskelt valmiv inimarengu aruanne on nii oluline teema, et seda tuleks käsitleda Riigikogu täiskogu istungil olulise tähtsusega riikliku küsimusena 21. veebruaril 2023.

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu. Eesti inimarengu aruande (EIA) teemafookuse püstitab Eesti Koostöö Kogu nõukogu. EIA ilmub raportina iga kahe aasta tagant,  koondades Eesti tunnustatud teadlaste koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti sotsiaal-majandusliku arengu kohta. EIA väljaandmist rahastab Eesti Koostöö Kogu oma eelarvest. https://kogu.ee/eesti-inimarengu-aruanne/.