Eesti Koostöö Kogu koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga kutsuvad raamatukogutöötajaid osalema koolitusprogrammi “Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” II lennus. Esimese lennu 12 osalejat läbisid programmi 2022. aastal, andes ühtlasi panuse mõjuraporti ja praktilise juhendmaterjali loomisesse, mis on huvilistele kättesaadav veebruarist.

Koolitusprogramm koosneb 5 kohtumisest ajaperioodil märts-juuni 2023 ning 22-28. mail toimuvast kogukonna dialooginädalast. Koolituse käigus toetatakse kogukonna dialoogi kavandamist. Programmis osalemise tulemusena, osaleja mõistab dialoogi sügavamat olemust, on rakendanud dialoogi lähenemist koolituse käigus ja on viinud dialooginädala raames ellu dialoogi kogukonnas.

Projekti algataja Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga: “Koolituspäevadel saab lähemalt tuttavaks meetoditega ja ka julgust, kuidas ise olulisi vestlusi kogukonnas käivitada ning kaasata eri taustaga inimesi olulistesse vestlustesse. Koolituse käigus toimuv dialooginädal loob võimaluse käivitada samal ajaperioodil tähenduslikke dialooge oma koduraamatukogudes ja rakendada õpitut oma kogukonnas.”

Eelmise aasta osalejad pidasid päevi ja sõitu Tallinnasse üsna pikaks, aga õpipäevi oodati rõõmuga, koolitust peeti üheks parimaks ja vajalikumaks koolituseks, millest oldi seni osa võetud. I lennu dialoogiõppijatele oli meelt mööda ka programmi praktiline külg, mille käigus said selgeks mitmed tehnikad, mida kohe grupi peal praktiseeriti. Koolitus avardas paljude arvates maailmapilti ning pikad koolituspäevad muutsid meeldivaks lisaks sisule tegijad ise ning kolleegid teistest raamatukogudest.

  • Kandideeri programmi hiljemalt 14. veebruaril, kandideerimisvorm asub siin: bit.ly/3YpKBeb
  • Tutvustusseminar toimub 7. veebruaril kell 9.15-10.00 Zoomi keskkonnas: https://us02web.zoom.us/j/5891581867.
    Koos osalejatega joovad hommikukohvi programmi juhtivkoolitaja andragoog Piret Jeedas (Ruumi Loomine), Kairi Tilga (Eesti Koostöö Kogu), Tuuliki Tõiste (Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing), I lennu vilistlane Astrid Karpender (Türi Raamatukogu).
  • Eelmise aasta lennu kogemustest loe I lennu mõjuraportist: bit.ly/3CjvBGo
  • Programmist saad põhjaliku ülevaate siit:

Eesti inimarengu aruandes toovad sotsiaalteadlased välja, et kehv aruteluruum on infoühiskonna üks suurimaid probleeme, mistõttu on tarvis suurendada kohalikku dialoogi ja kodanike aruteluoskusi. Selleks käivitaski Eesti Koostöö Kogu koos raamatukogude aasta ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga möödunud aastal pilootprojektiKohalike dialoog kohalikus raamatukogus”, mille kaudu toimus esimesele 12 raamatukoguhoidjale üle Eesti koolitusprogramm, kus omandati dialoogilist mõtteviisi ning kohalike vestluste korraldamise kompetentse.