21.02.2023 kell 10 toimus Riigikogu suures saalis olulise tähtsusega riikliku küsimuse Eesti inimarengu aruanne 2023 “Vaimne tervis ja heaolu“ arutelu. Vaata seda olulist ja kaua oodatud päeva järele siit

Kõnedega esinesid peatoimetaja professor Merike Sisask ja peatüki „Füüsiline keskkond ja vaimne heaolu“ toimetaja professor Helen Sooväli-Sepping. Lisaks ka Anniki Lai (sotsiaalministeerium) ja Helmen Kütt (sotsiaalkomisjoni esimees). 

Kaks aastat koostatud ja 70 tunnustatud sotsiaal-, tervise- ja käitumisteadlaste abil valminud inimarengu aruande üks põhijäreldusi on: Eesti on jõudnud inimarengus kõrge tasemega riikide hulka, kus inimeste igapäevaelu põhiküsimus pole enam ellujäämine, vaid parem elukvaliteet ühes pürgimusega olla vaimselt terve. Inimareng saab jätkuda ka ebakindlal globaalsete kriiside ajastul, kui inimeste vaimset tervist ja heaolu teadlikult hoida ja kaitsta.

Eesti teadlased on ühel meelel, et vaimne tervis ja ühiskonna valmisolek kriisideks sõltub inimeste sotsiaalsest ja emotsionaalsest turvatundest ja seotusest kogukonnaga. Peatoimetaja prof Merike Sisaski sõnul on võtmeküsimus, kuidas tõsta teadlikkust tervislikest eluviisidest ja toetavate suhete olulisusest ning kuidas panna keskkond – nii digitaalne kui ka füüsiline – meie vaimse tervise heaks tööle. 

Aruanne toobki välja vaimse tervise ja heaolu toimemehhanismid rõhuasetusega elukeskkonnast (suhte,- digi- ja füüsiline keskkond) ja eluviisist tulenevatele teguritele. 

Eesti inimarengu aruanne 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“ on kümnes SA Eesti Koostöö Kogu väljaanne

Aruande peatoimetaja on Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask. Viie peatüki toimetajad on: Kenn Konstabel (Tervise Arengu Instituut), Dagmar Kutsar (Tartu Ülikool), Kersti Pärna (Tartu Ülikool), Katrin Tiidenberg (Tallinna Ülikool), Helen Sooväli-Sepping (TalTech). Aruande koostamisse on panustanud kokku 70 teadlast ja eksperti erinevatest ülikoolidest ja teadusasutustest.

Aruande valmimist toetas Sotsiaalministeerium.

Tutvu aruande põhisõnumite ja järeldustega siit: https://kogu.ee/eesti-inimarengu-aruanne-2023-info/
Aruanne on kättesaadav nii raamatupoodidest kui digitaalsena www.2023.inimareng.ee platvormilt. 

#inimareng #vaimnetervis #inimarenguaruanne #EestiKoostööKogu