Kaks aastat koostatud ja 70 tunnustatud sotsiaal-, tervise- ja käitumisteadlaste abil valminud Eesti inimarengu aruanne on nüüdsest kätte saadav nii Apollo kui ka Rahva Raamatu kauplustest ja e-poest ning digitaalsena www.2023.inimareng.ee platvormilt. 

Eesti on jõudnud inimarengus kõrge tasemega riikide hulka, kus inimeste igapäevaelu põhiküsimus pole enam ellujäämine, vaid parem elukvaliteet ühes pürgimusega olla vaimselt terve. Inimareng saab jätkuda ka ebakindlal globaalsete kriiside ajastul, kui inimeste vaimset tervist ja heaolu teadlikult hoida ja kaitsta. Aruanne toobki välja vaimse tervise ja heaolu toimemehhanismid rõhuasetusega elukeskkonnast (suhte,- digi- ja füüsiline keskkond) ja eluviisist tulenevatele teguritele.

Aruande peatoimetaja on Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask. Viie peatüki toimetajad on: Kenn Konstabel (Tervise Arengu Instituut), Dagmar Kutsar (Tartu Ülikool), Kersti Pärna (Tartu Ülikool), Katrin Tiidenberg (Tallinna Ülikool), Helen Sooväli-Sepping (TalTech). Aruande koostamisse on panustanud kokku 70 teadlast ja eksperti erinevatest ülikoolidest ja teadusasutustest.Kujundus: Disainikorp.

EIA 2023 on kättesaadav nii raamatupoodidest kui digitaalsena www.2023.inimareng.ee platvormilt. Tutvu aruande põhisõnumite ja järeldustega siit: https://kogu.ee/eesti-inimarengu-aruanne-2023-info/. Varasemaid EIA-sid saad lugeda siit: https://kogu.ee/varasemad-inimarengu-aruanded/. 

Eesti inimarengu aruanne 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“ on kümnes SA Eesti Koostöö Kogu väljaanne. Aruande valmimist toetas Sotsiaalministeerium.

#inimareng #vaimnetervis #inimarenguaruanne #EestiKoostööKogu