Täna kell 15 kutsume kõiki, eriti noori, arutlema selle üle kuidas saab noorte jaoks luua hoolivat elukeskkonda ja kuidas saavad noored omal käel parandada linnaruumi, mis toetab nende vaimset tervist ning heaolu.
Eesti Koostöö Kogu värske Eesti inimarengu aruanne 2023 (EIA) käsitleb antud teemat iseäranis hoolega peatükis „Füüsiline keskkond ja vaimne heaolu“. Noorte Vabamu – NoVa vestlusele läheb EIA teadmisi viima peatüki toimetaja professor Helen Sooväli Sepping. Kaasavas arutelus osalevad veel ka Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ja Elav Tänav aktivist Tõnis Savi.

Nova arutelust täpsemalt sündmuse FB lehelt: https://fb.me/e/DBiFYF3k
Aruanne on trükisena kättesaadav raamatupoodides ja digitaalsena www.2023.inimareng.ee platvormilt.

#inimareng #vaimnetervis #inimarenguaruanne #eestikoostöökogu