Vaimse tervise ennetus algab meid ümbritsevate keskkondade kujundamisest ja koostööst. Selle Eesti inimarengu aruande 2023 sõnumiga alustavad Kagu-Eestist, Antslast 2. mail 2023 Sotsiaalministeerium ja Eesti Koostöö Kogu esmakordselt üle eestilist koostööpäevakute sarja “Vaimne tervis algab siit!”.

Investeerides valdkondade üleselt vaimse tervise ennetusse ja varajasse märkamisse, hoiame igal tasandil kokku palju ressursse. Kuidas täpselt ennetus kogukonna tasandil kõige paremini toimib, on vaja otsustada igas kogukonnas eraldi, lähtudes vajadustest, olemasolevatest vahenditest ning võimalusest suunata lisaressursse ennetusse,” kõneles koostööpäevakute eesmärgist Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga.

“Koostööpäevaku eesmärk on kokku tuua regioonist erinevate asutuste esindajad ja otsustajad, kes igapäevatöös otseselt vaimse tervisega ei tegele ja ühise laua taga tavaliselt ei kohtu. Koos avastame vaimse tervise probleemide ennetuse võimalusi kogukonna tasandil just läbi igapäevaste keskkondade ja nende kujundamise nagu füüsiline keskkond, loodus, digikeskkond, suhteid mõjutavad keskkonnad kodus, koolis, tööl ja kogukonnas,” lisas Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator Kaidy Aljama.

Esimesel kohtumisel koos Kagu-Eesti esindajatega on fookuses tänavune Eesti inimarengu aruanne, mis andis senisele, valdavalt häirete- ja ravi vähese kättesaadavuse kesksele vaimse tervise käsitlusele uudse vaatenurga, mille fookuses on inimest igapäevaselt ümbritsevate keskkondade kujundamine heaolu ja tervist soosivalt – pere ja kodu, kool, töökoht, digikeskkond, füüsiline keskkond linnaruumis ja maal.

Kohtumine Kagu-Eestis on ühtlasi koostööpäevaku “Vaimne tervis algab siit!” formaadi esimene kohtumine, mille toel jätkatakse vaimse tervise edendamist erinevates Eesti maakondades. Eesmärgiks on leida värskele Eesti inimarengu aruandele tuginedes teadmisi lahendusteks ja koos kohalike ekspertidega märgata olemasolevat kohalikku ressurssi (asutused, oskused, kogukonnad) ja seeläbi aidata kaasa antud piirkonnas vaimse heaolu paranemisele.

Eesti inimarengu aruannet eestvedav Eesti Koostöö Kogu ja Sotsiaalministeeriumi koostööpäevakute “Vaimne tervis algab siit!” esimene kohtumine toimub 2. mail 2023 Antsla Kultuurimajas (Kooli tee 19, Võru maakond).

LISAINFORMATSIOON

         Tervisearengu instituudi maakonna tervise ja heaolu ülevaade 2022:

           Foto: Annela Samuel