31. augustil 2023 kogunevad koostööpäevakule “Vaimne tervis algab siit” Puhja rahvamajja Jõgeva- ja Tartumaa erinevate valdkondade esindajad. Koos Eesti Koostöö Kogu ja Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel otsitakse võimalusi kuidas kohalikul tasandil valdkondade üleselt ennetada vaimse tervise muresid ja piirkonnas koostööd hõlbustada.

Vaimse tervise ennetus algab meid ümbritsevate keskkondade kujundamisest ja koostööst. Selle Eesti inimarengu aruande 2023 sõnumiga jätkavad Eesti Koostöö Kogu ja Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond uudse lähenemisega koostööpäevakute tuuri “Vaimne tervis algab siit!”.

“Investeerides valdkondade üleselt vaimse tervise ennetusse ja varajasse märkamisse, hoiame igal tasandil kokku palju ressursse. Kuidas täpselt ennetus kogukonna tasandil kõige paremini toimib, on vaja otsustada igas kogukonnas eraldi, lähtudes vajadustest, olemasolevatest vahenditest ning võimalusest suunata lisaressursse ennetusse,” kõneles koostööpäevakute eesmärgist ja uudsest lähenemisest Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga.

Esmakordselt koguneti kokku 2. mail 2023 Antsla Kultuurimajja, kuhu kogunes üle 30 Kagu-Eesti inimese piirkondlikest asutustest ja organisatsioonidest. Saabuval sügisel plaanitakse kohalikul tasandil vaimse tervise edendusse panustada uudse lähenemisega Rapla- ja Järvamaal, Ida- ja Lääne Virumaal, saartel ja Läänemaal, Viljandi- ja Pärnumaal ning Harjumaal.

“Koostööpäevaku eesmärk on kokku tuua regioonist erinevate asutuste esindajad ja otsustajad, kes igapäevatöös  otseselt vaimse tervisega ei tegele ja ühise laua taga tavaliselt ei kohtu. Koos avastame vaimse tervise probleemide ennetuse võimalusi kogukonna tasandil just läbi igapäevaste keskkondade ja nende kujundamise nagu füüsiline keskkond, loodus, digikeskkond, suhteid mõjutavad keskkonnad kodus, koolis, tööl ja kogukonnas,” lisas sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator Kaidy Aljama.

Koostööpäevakute “Vaimne tervis algab siit!” formaadi toel jätkatakse vaimse tervise edendamist Eesti riigi erinevates piirkondades. Eesmärgiks on leida värskele Eesti inimarengu aruandele tuginedes teadmisi lahendusteks ja koos kohalike ekspertidega märgata olemasolevat kohalikku ressurssi (asutused, oskused, kogukonnad) ja seeläbi aidata kaasa antud piirkonnas vaimse heaolu paranemisele.

Eestulevad koostööpäevakud “Vaimne tervis algab siit!”:
31.08.2023 Jõgeva- ja Tartumaa (toimub Puhja rahvamajas)
20.09.2023 Rapla- ja Järvamaa (toimub Lokuta Puhkekeskus)
29.09.2023  Ida- ja Lääne Virumaa (toimub Narvas, asukoht täpsustub)
13.10.2023 Saared ja Läänemaa (toimub Sõru Puhkemaja)
31.10.2023 Viljandi- ja Pärnumaa (asukoht täpsustub)
9.11.2023 Harjumaa (toimub Viimsi raamatukogu)