Milliseid eeldusi ja tingimusi on vaja toetamaks hea kodaniku kujunemist? Nendel teemadel jagati praktikaid ja otsiti uusi võimalusi 17. oktoobril 2023 toimunud kogukonna inspiratsioonipäeval „Targem kodanik, targem riik!”. Eesti Koostöö Kogu tutvustas ka oma tööriistasid.

Tartus Laulupeomuuseumis toimunud inspiratsioonipäeval vaadeldi kodanikuharidust läbi nelja vaate: inimese, kohaliku tasandi, vabakonna ja maailmakodaniku oma. Päeva teises osas toimus vestlusring “Milliseid eeldusi ja tingimusi on vaja toetamaks hea kodaniku kujunemist?,” kus osales ka Eesti Koostöö Kogu ekspert Heldi Ruiso.

Ta tõi välja Eesti Koostöö Kogu dialoogi edendamise erinevad programmid ja kooliõpilastele loodud koolide kaasava eelarve. Samuti on suureks toeks ja hea harjutamislava teadlikuks kodanikuks kujunemisel osalusportaal Rahvaalgatus.ee. Oma mõtteid ja kogemusi jagasid ühises vestlusringis „Milliseid eeldusi ja tingimusi on vaja toetamaks hea kodaniku kujunemist?“ ka Kai Klandorf Vabaühenduste Liidust ja Marten Lauri Siseministeeriumist.

Järgmine Kodanikuks olemise ABC projekti inspiratsioonipäev toimub 2024. aasta kevadel. Projekti “Kodanikuks olemise ABC” rahastab Norra Aktiivsete Kodanike Fond / Active Citizens Fund Estonia, mida vahendab Avatud Eesti Fond / Open Estonia Foundation koostöös Vabaühenduste Liiduga (Hea Kodanik). Projekti kohta leiab täpsemat infot meie kodulehelt: www.rahvaulikoolideliit.ee/projektid/acf/